Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Máme konzervativní přístup

Máme konzervativní přístup

Komentář

Vyhodnocení slovní části dotazníku je subjektivnější záležitostí a vzhledem k různorodosti odpovědí i velmi orientační.

Nejvíce alarmující je, že 160 respondentů pečlivě vyplnilo všechny části dotazníku, ale 78 jich do slovní části nenapsalo ani čárku a dalších 7 napsalo, že nevidí nikde přínos Komory pro jejich denní život. Z toho vyplývá, že 53% aktivních členů vnímá KVL pouze jako moloch, požírající peníze bez konkrétního přínosu pro praktický život. K tomu je nutno dodat, že dotazník byl dělán mezi aktivními lidmi, kteří někam došli a vyplnili dotazník, realita bude asi ještě smutnější.

V současnost vidí členové KVL jako nejpřínosnější funkci Komory v oblasti legislativní a ochrany veterinárních zájmů navenek (17 %), dále v oblasti stavovské (10,6 %). Výrazně je hodnocena i zlepšená informovanost členské základny (5 %). Ostatní aktivity vycházejí už jako okrajové.

Co očekávají členové od KVL ? Především to, co už funguje – tj. legislativní aktivitu (10,6 %) a řešení stavovských záležitostí (16,3 %). Ochrana veterinární legislativy je dnes už vnímána jako základní činnost funkcionářů KVL. Zajímavý je i požadavek na zvýšení propagace stavu a zajištění dobré informovanosti (2,5 %). Z hlediska dalšího vzdělávání mne až překvapil požadavek systematického kontinuálního vzdělávání (9,4 %) a pořádání odborných seminářů (3,8 %). Procentuální podíl požadavků se může jevit jako nízký, ale vzhledem k tomu, že je absolutně srovnatelný s požadavkem legislativní úlohy KVL, považuji tuto informaci za velmi zásadní pro formování činnosti představenstva. Další požadavky jsou spíše dílčí a ilustrují spíš nálady jednotlivců než nějaký větší trend – snad za zmínku stojí požadavek nižších členských příspěvků pro ženy na mateřské (proč ne i pro muže ?) – ilustruje vzrůstající feminizaci stavu.

Nejsmutnější je pohled na odpovědi týkající se možnosti ovlivňovat dění v KVL. Sečtu-li nulové odpovědi + nevím, nijak, pak 58 % členů KVL si myslí, že nemohou ovlivňovat dění v Komoře. Jen 6 % členů chápe svoje možnosti aktivní práce v okresních sdruženích (nebyla ani zrušena, ani zakázána) a jen nemnozí jsou ochotni nést kůži na trh i interpelací v představenstvu či článkem v časopisu.

Celkově výsledky dotazníku spíš dokumentují stabilizaci stavu, konzervativní přístup k jakékoli změně a obecnou nechuť k jakékoli nadbytečné aktivitě.

Úkolem pro představenstvo zůstává aktivizace členské základny a komunikace se všemi kolegy, kteří nás zvolili.

MVDr. Lubomír Hošek