Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Martin Pecina: Opravte chyby v textu!

Martin Pecina: Opravte chyby v textu!

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhověl podnětu, který podala KVL ČR minulý měsíc kvůli tzv. “Prohlášení Svazu chovatelů holštýnského skotu”. Vyzval Svaz chovatelů holštýnského skotu k tomu, aby změnila znění tzv. “Holštýnské výzvy” především v těch bodech, které odporují pravidlům hospodářské soutěže. Některé body nařídil Úřad zcela vypustit.

Po prozkoumání textu “Holštýnské výzvy” došel Pecinův Úřad k závěru, že Svaz sice v ničem nechybuje, ale přesto jej vyzval k “odstranění nesoutěžního jednání” tak, že z Holštýnské výzvy vypustí ty části, které odporují obchodně soutěžním podmínkám. S novým zněním “Prohlášení” musí Svaz povinně seznámit všechny chovatele. V dokumentu se vysvětluje, že jej Svaz napsal v dobré víře, neboť chtěl patrně “usnadnit chovatelům rozhodování při vykonávání ozdravného programu IBR”.

KVL ČR podala podnět na ÚOHS kvůli podezření, že Holštýnská výzva může být návodem ke kartelovému opatření. Společná zdravotní komise Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR (Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc., Dr. Ing. Josef Kučera, Ing. Kamil Malát, MVDr. Václav Osička) rozeslala hromadně chovatelům skotu prohlášení, ve kterém je vyzvala k tomu, aby se dohodli s praktickými veterináři, kteří budou provádět ozdravování chovu od IBR vakcinační metodou. Navádí je, aby chovatelé vakcínu nakupovali jen od vybraného distributora a prodávali ji jen s 5% marží. Dále aby zemědělci načaté lékovky nelikvidovali, ale naopak použili později.

Pavla Hobstová