Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Martin Sameš a kol. , Neurochirurgie

Martin Sameš a kol.

Neurochirurgie

Učebnice pro lékařské fakulty a postgraduální studium příbuzných oborů

Maxdorf 2005, 127 str.,

Edice Jessenius

ISBN: 80-7345-072-0

Cena: 395 Kč, Formát: B5, váz.

Učebnice zpracovává přehled o oboru neurochirurgie. Stručně, didakticky a přehledně informuje o patofyziologii, příznacích, diagnóze a léčbě neurochirurgických onemocnění.

Důvodem k napsání učebnice byl dynamický rozvoj oboru neurochirurgie, vývoj nových diagnostických a léčebných metod a současně absence moderního učebního textu pro pregraduální výuku studentů i pro postgraduální výuku lékařů, kteří v praxi přicházejí do kontaktu s neurochirurgickými pacienty. Kniha je rozčleněna na 17 kapitol, v obrazové příloze je 80 obrázků s krátkými kazuistikami, tabulky, součástí učebnice je rejstřík a seznam použitých zkratek. Pro studenty medicíny podává učebnice přehledný, stručný a bohatě ilustrovaný text, jež vystihuje znalosti, potřebné k úspěšnému složení zkoušky z neurochirurgie.

V postgraduálním studiu poskytuje lékařům příbuzných oborů (neurologie, radiologie, anesteziologie, rehabilitace, traumatologie, ortopedie, ORL, maxillofaciální, dětské a plastické chirurgie) srozumitelný přehled o současných možnostech oboru neurochirurgie.