Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Mastičková story

  Časopis Zvěrokruh 12/2018
     Soudnička

Martina Halbichová Vítová

Soudničky popisují skutečné případy z činnosti revizní komise

Stížnost, která je dnešním námětem soudničky, byla poslána e-mailem prezidentovi KVL, viceprezidentce KVL a na sekretariát KVL. Stížnost se týkala ošetření a léčby křečka a podával ji přítel majitelky zvířete, který se osobně návštěvy veterinárního pracoviště neúčastnil.


 

Křeček byl přiveden kvůli déletrvajícímu výtoku z oka. Byl vyšetřen, dále byl proveden test s fluoresceinem a k léčbě zvolena mast Tobradex. Platební výměr byl vystaven na 340 Kč. „O to v žádném případě nejde. Dám za křečka, i když vím, že se džungarák dožívá málo, všechno.“ Pán si druhý den doma všiml, že datum exspirace masti uplynulo 1,5 měsíce předtím, než mu byla mast vydána. Donesl tedy mast zpět na kliniku, kde se mu podle jeho vlastních slov omluvili, vrátili mu peníze za mast a vystavili zdarma recept na léčivo k vyzvednutí v lékárně. A zde se odehrála situace, která vedla stěžovatele k poslání stížnosti. „Nikdy bych vám ani nepsal, těchto situací je každý den mnoho. Nadzvedla mne ovšem návštěva lékárny. Za stejnou mastičku jsem platil 83 Kč, nikoliv 140 Kč za prošlou. Právě proto píši“. V závěru své stížnosti pán napsal, že žádá o celkový audit kliniky, jejího hospodaření a vyrozumění o výsledku.


Šetření revizní komise

RK jako vždy požádala kliniku o zaslání vyjádření a kompletní zdravotní dokumentace pacienta. Majitel pracoviště uvedl, že osobně nebyl v době události na klinice přítomen. Informovala ho ošetřující lékařka druhý den. Celá situace ho velmi mrzí a je si vědom toho, že došlo k chybě, která se již nebude opakovat, protože znovu personál proškolil ohledně kontroly vydávaných léčiv. Zároveň se znovu prostřednictvím revizní komise majiteli omluvil.

Chyba se jistě stala, ale spíše chyba lidská než odborná. Vyšetření a ošetření křečka bylo shledáno lege artis. V tomto duchu bylo stěžovateli odpovězeno, tedy že RK neshledala důvody k zahájení disciplinárního řízení. Ohledně ceny masti bylo uvedeno, že Komoře veterinárních lékařů nepřísluší zasahovat do cenotvorby na veterinárním trhu, nicméně jedním z důvodů cenových rozdílů může být i rozdílná výše DPH pro lékárenské a veterinární služby, která se odráží i v ceně léčiv.


Chyba se jistě stala, ale spíše chyba lidská než odborná

Chovatel stále nespokojen

Reakce majitele na sebe nenechala dlouho čekat. Nebyl vůbec spokojen, ve vydání prošlé masti viděl jednoznačně velmi zásadní odborné pochybení, které je „na sebrání diplomu“.


RK tedy psala další odpověď. Její hlavní myšlenkou bylo vysvětlení, že exspirační doba léčiva udává dobu, po kterou farmaceutická firma jakožto výrobce 100% garantuje stabilitu a účinnost léčivé látky. Byly uvedeny odkazy na zahraniční studie zabývající se kvalitou léčiv po uplynutí exspirační doby, které potvrzují, že i roky prošlé léky mohou být naprosto v pořádku (www. propublica.org/article/the-mythof- drug-expiration-dates a www. health.harvard.edu/staying-healthy/ drug-expiration-dates-do-theymean- anything). U masti s 1,5 měsíce prošlou exspirační dobou je téměř jisté, že k degradaci účinné látky nedošlo, případná aplikace by pacienta nijak nepoškodila. Revizní komise opět zdůraznila stěžovateli, že klinika se mu po upozornění omluvila, vrátila plnou částku a zdarma vystavila recept na vyzvednutí léčiva v lékárně, aby mohla být léčba včas zahájena. Podmínky k zahájení disciplinárního řízení tak v žádném případě nebyly splněny.

 


Tato druhá odpověď u stěžovatele vyvolala sérii čtyř po sobě jdoucích reakcí. „Mě nějaká americká svoloč nezajímá. Jste normální? Strčte si ten americkej článek někam. Dali jste mi prošlé léčivo a basta. A já chci omluvu a náhradu ve výši 250 000 Kč. Klinika se mi neomluvila. Kliniku považuji za prosekturu. A nějaké americké kecy si nechte na koledu. Jsme v ČR. Vážení. Už toho začínám mít dost. Opravdu. Vaše nesmyslné omluvy si nechte pro někoho jiného. Je vidět, že se s vámi jednat nedá. Asi se budu muset obrátit na soud. A média. Jak se chováte k lidem. Tohle opravdu z vaší strany není normální přístup.“

Konečná odpověď revizní komise

RK do třetice odpověděla toto: „Revizní komise zdůrazňuje, že citované studie jsou seriózní vědecké zdroje tvořící součást celosvětového medicínského poznání a Harvardova univerzita je jednou z nejrespektovanějších vzdělávacích institucí světa. Revizní komise KVL ČR nicméně respektuje vaše právo se v této problematice neorientovat. Omluvu pro vás zaslal majitel kliniky již dříve písemně ve vyjádření pro RK, a byla vám naším prostřednictvím tlumočena. Finanční náhradu ve výši 250 000 Kč, kterou požadujete, je nutné vymáhat prostřednictvím občanskoprávního soudu. Tímto RK považuje řízení v této věci za ukončené."

Martina Halbichová Vítová

Komora veterinárních lékařů České republiky