Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Mělo prase jízdenku?

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY
Hm…
I na Onen svět je třeba mít…
jízdenku:
stanice Ráj, nebo zůstaneš, nu,
venku…

Při přepravě zvířat, nemáme na mysli hromadnou městskou dopravu, se veterinární kontroly zaměřují na to, že přepravce musí splnit řadu věcí. Musí být registrovaný u krajské, popřípadě Městské veterinární správy v Praze, musí být proškolený, musí mít schválený dopravní prostředek a přepravovaná zvířata musejí být k přepravě způsobilá. To všechno kontrolují inspektoři krajských veterinárních správ.

Aby byla kontrola účinná a efektivní, je možné vyžádat spolupráci s Policií ČR a kontroly uskutečnit v terénu. Každoročně se takto v celé ČR uskuteční několik desítek takovýchto akcí. Poslední letošní kontrolní akce proběhla v Plzeňském kraji dne 20. 5.

Podle ředitele krajské veterinární správy Richarda Bílého společná akce s dopravní policií ČR byla zaměřena na kontroly podmínek přepravy zvířat stanovených jak předpisy ES, tak i národní legislativou a proběhla následujícím způsobem – během dne bylo vyčleněno sedm stacionárních kontrolních stanovišť a dále tři mobilní hlídky. Při „zátahu“ se podařilo zkontrolovat celkem devět dopravců živých zvířat, u kterých bylo zjištěno porušení právních norem různé závažnosti, celkem v pěti případech. Šlo o transporty na jatka, celkem tedy bylo zkontrolováno 415 prasat, 27 kusů skotu a dva koně.

Za nedodržení požadavků vyplývajících z legislativy hrozí kontrolovaným subjektům podle závažnosti ve správním řízení sankce až do výše 1 000 000 Kč. V případech zjištěných závad v Plzeňském kraji zřejmě nepůjde o sankce až v takovéto výši. Vzhledem k tomu, že nedostatky byly zjištěny v 56 % kontrolovaných případů, plánuje Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj obdobnou akci rozhodně zopakovat.

Jak uvedl Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, má dodržování předpisů při přepravě zvířat za cíl předcházet poškození jejich zdraví, zajistit jim přiměřenou pohodu při přepravě a u jatečných zvířat má i šetrná přeprava na jatky velký vliv na dobrou kvalitu masa. Proto je nutné takovéto cílené kontrolní akce uskutečňovat na celém území ČR.

Z podmínek pro přepravu zvířat lze stručně shrnout, že se přepravovat smějí pouze zvířata způsobilá k přepravě, to jest zdravá a v dobré kondici. Výjimkou je jen naléhavá přeprava, např. k veterinárnímu ošetření. Dopravce musí mít povolení a vyškolené řidiče, kteří musí být v případě potřeby schopni zajistit zvířatům první pomoc. Dopravní prostředek musí být řádně označen symbolem zvířat pro informaci ostatním účastníkům silničního provozu. Přepravní prostor musí mít zajištěný dobré větrání, sledování teploty, nepropustné podlahy a ložnou plochu rozdělenou na jednotlivé sekce. (U dlouhodobých přeprav nad osm hodin musí být auto vybaveno navíc předepsanými varovnými alarmy a speciálním navigačním systémem, s takovouto přepravou se ale v ČR prakticky nesetkáváme).

 
Josef Duben,
tiskový mluvčí SVS ČR
Další informace na www.svscr.cz