Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Mezinárodní kulatý stůl na Seči

  Časopis Zvěrokruh 1/2014
     Z činnosti komory

Karel Daniel

Stejná profese, podobné problémy – odlišná řešení

 

V předsněmovém dopoledni 30. listopadu uspořádala v hotelu Jezerka na Seči česká Komora za účasti prezidentů národních veterinárních komor Slovenska, Polska, Německa a Maďarska diskusní fórum na téma mikrobiální rezistence a jejich „politická“ nebezpečí a na téma veterinární vzdělávání, se zřetelem na kvantitu a kvalitu absolventů veterinárních učení jednotlivých zemí. K jednotlivým tématům debaty přispěl Dr. Christophe Buhot, prezident Evropské veterinární federace. Jeho sdělení o způsobu lobbování vůči legislativním opatřením na evropské úrovni lze shrnout:

„veškerá veterinární legislativa je nyní vydávána evropskými institucemi a její implementace je požadována na národních kompetentních autoritách. Uzlové body lobbování jsou známé, vyžadují však spojené a harmonizované úsilí profesních asociací na mezinárodní úrovni. Profese jednoho státu osamocená nedokáže téměř nic“.

Z vystoupení jednotlivých prezidentů národních komor pak vyplynulo následující:

Slovensko nepodporuje oddělení práva preskripce od práva výdeje léčiv veterinárními lékaři. Legislativní vývoj na Slovensku zaznamenal v poslední době významné změny: chovatelé po čase znovu získali možnost nákupu veterinárních léčiv přímo od distributorů a slovenský parlament rovněž zrušil povinnost plošného radiofrekvenčního označování psů a koček. Počet absolventů na Slovensku vysoce překračuje národní potřeby a do zahraničí jich nyní odchází relativně méně než dříve. VŠV Košice nicméně zrušila Hygienickou fakultu pro nedostatek zájemců o studium.

 

V Polsku zaznamenává veterinární profese podobný přetlak čerstvých absolventů přicházejících z pěti polských veterinárních škol jako ostatní středoevropské země. Téma, které hýbe polskou veterinární profesí, je nyní navíc deregulace prohlídky masa na jatkách. Tu tradičně prováděli soukromí veterinární lékaři, kterým šlo na venkově z této oblasti 60–70 % příjmů. Prohlídku masa na jatkách zajišťuje nyní provozovatel jatek a na prohlídku samotnou může najmout osobu odborně způsobilou, která však nemusí být nutně veterinárním lékařem. Polsko v žádném případě nepodporuje oddělení preskripce veterinárních léčiv od jejich výdeje, a to přesto, že veterinární lékaři „mají podle zákona“ pracovat u léčiv s nulovou marží.

 

Maďarská komora bojuje v současnosti s plány zřídit kromě budapešťské fakulty ještě jednu veterinární školu. Počet absolventů je v současné době zhruba odpovídající, avšak rapidně ubývá možnost uplatnění veterinárních lékařů v praxi faremních zvířat. Maďarsko nepodporuje oddělení preskripce od výdeje u veterinárních léčiv a maďarská komora velmi tvrdě disciplinárně postihuje členy, kteří neplní poměrně náročné požadavky povinného kontinuálního vzdělávání.

V Německu vyústila společenská debata na téma bakteriálních rezistencí postupně v chovech prasat a brojlerů do klasifi kace farem podle jejich úrovně, a to při systematickém sledování spotřeby veterinárních léčiv. Informační systém byl založen na základě poptávky a tlaku spotřebitelských organizací a je spravován soukromým subjektem.

Německo nepodporuje závěry „Rosbach Report“ o oddělení preskripce od výdeje veterinárních léčiv. Pro studium na německých školách platí „numerus clausus“, část studentů proto studuje nyní například v Rakousku.

veterinární legislativa je nyní vydávána evropskými institucemi

Ve velkých městech a v praxích malých zvířat je přetlak čerstvých absolventů s výraznou feminizací, ve venkovských oblastech a praxích faremních zvířat je pociťován spíše nedostatek absolventů.

Francouzská vláda učinila – podle sdělení dr. Buhota – pokus navrhnout legislativní požadavek oddělení preskripce od výdeje u veterinárních léčiv. 95 % francouzských praxí vstoupilo do stávky a demonstrace v Paříži se zúčastnilo devět tisíc z celkem 12 tisíc soukromých praktických veterinárních lékařů. Vláda svůj návrh stáhla, francouzští kolegové jsou však údajně připravení k „revakcinaci“, pokud by stávková „primovakcinace“ nepřinesla trvalejší imunitu proti nesmyslným a nepřijatelným opatřením. Ve Francii je nyní mírný přetlak čerstvých absolventů, část francouzských studentů ovšem studuje ve frankofonní části Belgie, kde přijdou veterinární studia podstatně levněji.

A v Čechách? Inu, však víte …

 

… vlevo nahoře:- prezident německé komory při svém vystoupení – překládá Dr. Benedikt vedle: J. Lukaszewicz – prezident polské Izby Krajowe vlevo dole: auditorium hotelu Jezerka

 
K. Daniel