Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Mezinárodní veterinární výstava počtvrté

Mezinárodní veterinární výstava počtvrté

Letošní ročník mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2006 (ve dnech 7. – 8. dubna v Hradci Králové s velkou pravděpodobností překoná svou velikostí Světový veterinární kongres WSAVA. Jde o největší veterinární akcí v ČR. Pořadatelé odhadují, že letos navštívilo výstavu a doprovodné odborné programy během obou dnů 1300 – 1500 kolegů. Výstavy se zúčastnilo v 96 expozicích více než 130 vystavujících firem a prostory KC pomalu přestávají stačit.


Odborný program už má svou tradiční strukturu. Páteční seminář na téma “Zkušenosti s novými přípravky na trhu”, organizovala Česká společnost veterinárních lékařů – specialistů na nemoci prasat (CPVS). Jednotlivé přednášky se týkaly přípravků ENTERISOL, NAXCEL A SUIFERM PLUS.

Z infekčních chorob se seminář zaměřil na výskyt PCV-2 infekcí, PRRS a influenzu.

Česká hipiatrická společnost (ČHS) zorganizovala seminář Fyziologie zátěže u sportovních koní. Hlavní přednášející Dr. David Marlin se zaměřil na energetické potřeby koně během zátěže a možnosti jejich ovlivnění a na funkce a dysfunkce dýchacího a oběhového systému koně během zátěže. Celou akci předkládal velice kvalitně MVDr. Miloš Urban. Zúčastnilo se cca 60 posluchačů.

PANDA PLUS, s.r.o. ve spolupráci s Českou asociací veterinárních lékařů (ČAVMZ) nabídla na téma Doplňková krmiva v praxi malých zvířat. Navzdory názvu semináře byla většina přednášek klinicky zaměřena. Jednotliví přednášející se věnovali domácí péči o zuby a následné péči po profesionálním dentálním zákroku, mikroflóře zažívacího traktu u psů a koček a možnostem jejího ovlivnění, diagnostice onemocnění slinivky břišní u psů (využití TLI) a možnostem terapie herpesvirů u koček lyzinem. Přednášku M. Pontonyho na téma praktické použití probiotik u psů a koček překládal MVDr. Mádr.

Sobotní program je tradičně vyhrazen České asociaci veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVMZ) a České buiatrické společnosti (ČBS). Seminář ČAVLMZ Cestovní medicína byl věnován rizikům cestování se zvířaty, a to jak rizikům infekčním, tak i administrativním. Ukázalo se, že ta druhá představují větší hrozbu, a to především pro duševní zdraví majitele. Chtěl bych tímto poděkovat MVDr. Z. Semerádovi ze SVS ČR za velice objektivní a aktuální příspěvek Legislativa ES vztahující se k cestování a obchodování se psy a kočkami.

Odborné příspěvky se týkaly dirofilariózy, leishmaniázy, brucelózy, babesiózy, ehrlichiózy a kvasinkových infekcí. Samostatný blok tvořily cestovní traumatologie a kinetózy a akutní změny vnitřního prostředí psů a koček při cestování. Překvapením byl pro mne poměrně malý počet účastníků, obvykle se jich účastní dvojnásobek. To ale vynahradila poměrně živá diskuze.

Česká buiatrická společnost (ČBS) se zaměřila na využití sonografie v buiatrické praxi. Jednotlivé přednášky pokryly celý rozsah problematiky – od základních principů ultrasonografie přes gynekologické aplikace až po využití sonografického měření výšky hřbetního tuku u krav ve vztahu k poruchám metabolismu v peripartálním období.

Česká asociace veterinárních lékařů (ČAVMZ) ve svém vzdělávacím programu pro technický personál připravila seminář Úloha veterinárního technika na chirurgickém sále.

Jednotlivé příspěvky se týkaly perioperační péče o pacienta, přípravy operačního sálu, role nečistého operačního asistenta, zásady sterilizace, přípravy nástrojů a instrumentování, přípravy pacienta pro sterilní operační výkon, rouškování operačního pole a anesteziologického monitoringu. Seminář byl silně početně obsazený.

Páteční společenský večer s rautem zpestřilo trio rockových legend Vladimír Mišík, Radim Hladík a Jan Hrubý a Barel rock. Podle svědectví více či méně střízlivých účastníků akce se jednalo o výjimečně podařený koncert. Sobotní vystoupení Barel rocku a Krausberry se stávají tradicí VETFAIRU. Z polohy pamětníka začátků hradecké výstavy bych chtěl vyzdvihnout stále stoupající profesionalitu pořadatelů, vystavovatelů a přednášejících. Jak by bylo krásné, kdyby celá republika udělala stejný pokrok jako veterinární medicína.

Text a foto: MVDr. Oto Huml