Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ministr Jan Mládek: Připravte se na opatření proti aviární nákaze

Ministr Jan Mládek:
Připravte se na opatření proti aviární nákaze
Informace z jednání s ministrem zemědělství v Praze 16. 1. 2006

Nosným námětem prvního jednání KVL a AVL s ministrem zemědělství a náměstkem ing. Růžičkou byla spolupráce soukromých a státních veterinárních lékařů.

Spolupráce obou profesních skupin v evropských profesních strukturách znamená především sdílení zkušeností a postupů soukromých i státních veterinárních lékařů se svými zahraničními kolegy. Dlouholetá aktivní účast Komory a snaha o větší participaci státních veterinárních lékařů je v zájmu obou profesních skupin. Ekonomické náklady – příspěvky do mezinárodních organizací – nese však Komora od počátku sama. Ing. Růžička s Dr. Malenou přislíbili najít způsob, jak umožnit státním veterinárním lékařům spravedlivou participaci na nákladech i přínosu.

Za Ministerstvo zemědělství se zúčastnili:

Ministr zemědělství Ing. Mládek
Náměstek ministra Ing. Růžička
Ústřední ředitel SVS ČR MVDr. Malena

Za AVL ČR:

Předseda AVL ČR MVDr. Kurfürst

Za KVL ČR:

Prezident MVDr. Daniel
MVDr. Borkovec, člen představenstva

Nákazy

Ministr Mládek upozornil na očekávaná protinákazová opatření vůči aviární chřipce, která budou v dohledné době (pravděpodobně březen 2006) přijata v Německu. Prezident Komory vyjádřil plnou připravenost praktických veterinárních lékařů podílet se na provádění těchto opatření a odpovídající finanční kompenzaci soukromým subjektům – veterinárním lékařům (V Německu 300 – 500 Euro za den).

Současná právní úprava (§ 69 veterinárního zákona) přiznává soukromým veterinárním lékařům kompenzaci prokazatelných nákladů a ušlého zisku. Návod ke kalkulaci ušlého zisku bude předmětem jednání pracovních komisí představenstva (předpokládáme-li roční hrubý příjem – obrat veterinárního lékaře 1,5 milionu Kč a 300 pracovních dní po 8 hodinách, vychází hodinová náhrada ušlého zisku zhruba 600 Kč).

Ministr podpořil myšlenku zlepšení rychlého přenosu informaci a součinnosti mezi SVS a soukromými veterinárními lékaři a to nejen v režimu krizových stavů.

Novelizace Zákona o Komoře veterinárních lékařů ČR

Zásah do dosavadní právní úpravy nelze očekávat před volbami do Parlamentu v roce 2006. Ministr sám je ochoten zvažovat veškeré varianty včetně povinného členství státních veterinárních lékařů v Komoře. Ale konkrétní návrhy úpravy v současné době nemají smysl a po volbách bude jejich podpora záviset na názoru poslanců v budoucí Sněmovně.

Dr. Karel Daniel, Dr. Lubomír Borkovec