Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ministryně Vicenová zasahuje

Ministryně Vicenová zasahuje

Bruselské shromáždění FVE přijalo deklaraci pohody zvířat

Všechna zvířata si zaslouží uznání.
Pohoda zvířat je součástí zdraví zvířat a veterinární lékaři mají základní úlohu při prosazování zdraví i pohody zvířat.
Pohoda zvířat je zásadní otázka zájmu společnosti, o které musí být rozhodnuto na vládní úrovni.
Prevence krutosti ke zvířatům a utrpení zvířat je významná a měly by být všemi národy učiněny všechny kroky k jejímu prosazení.

To jsou základní teze, které schválilo valné shromáždění FVE v rámci podzimního zasedání Generálního shromáždění Federace veterinářů Evropy v Bruselu 17. a 18. října 2006, a to na základě iniciativy české vlády.

Nejprve zde proběhlo pracovní setkání, které projednalo podmínky Všeobecné deklarace pohody (welfare) zvířat. Jednání předsedal viceprezident FVE John Williams (UK) a jako hosté se zúčastnili dva významní představitelé Evropské komise, Ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) David Wilkins a Andrea Gavinellli. David Wilkins ve svém vystoupení pojednal o významu podpory ochrany zvířat na úrovni národních vlád a vysoce ocenil aktivitu a podnět české ministryně zemědělství MVDr. Mileny Vicenové, která se tak zasloužila o uznání deklarace ostatními vládami.

FVE vyjádřilo:

Podporu vzniku Všeobecné deklarace pohody zvířat, jako první krok, který povede k jejímu uznání OSN.

Podporu úsilí české vlády o uznání Deklarace státy Evropy.

Naději, že všechny evropské vlády se zúčastní celosvětové konference ministrů na toto téma, která se bude konat v New Yorku koncem roku 2007.

Ochranu zvířat shromáždění chápe jako každodenní záležitost všech veterinárních lékařů, ti čeští nezůstávají pozadu.

MVDr. Jan Bernardy