Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Mise na welfare: pokrok a připravenost

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Josef Duben

Aúúa uúúúú

Kde lišky dávají dobrou noc
těm, co jdou spát se slepicemi,
a prasat v žitě si hoví možná moc,
po takové zemi stýská se mi…

… pravda, jsou to jen zvířata, ale ruku na srdce: trochu bychom na ně mohli brát ohled, když už z nich máme takový užitek

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 11. 6. 2010

Od 1. do 10. 6. prověřovala mise z FVO, jak na tom jsme se zajišťováním pohody zvířat. Resumé: SVS ČR má účinný systém, který je s to zabezpečit pohodu zvířat. A pokud jde o připravenost na změny v legislativě, zejména co se týká nosnic a chovu prasat, jsou veterinární inspektoři i chovatelé připraveni.

Od poslední mise v roce 2007, která v ČR prověřovala úroveň veterinární legislativy týkající se pohody zvířat (welfare), jsme podle komisařů Potravinového a veterinárního úřadu (FVO) dosáhli velkého pokroku, zejména z pohledu účinného vymáhání legislativy.

Letos se inspektoři soustředili na čtyři oblasti.

systém státního veterinárního dozoru je plně funkční

První oblast – chovy nosnic

Jak jsme na tom s přípravou na změnu od 1. 1. 2012, kdy nebude možné chovat nosnice pro produkci konzumních vajec v neobohacených klecích: Inspektoři zjistili, že chovatelé o změně již byli dostatečně informováni, připravují se na ni a v řadě chovů již jsou instalovány klece větší s tím, že patřičné vybavení, tj. hnízda a možnosti popelit se, budou mít slepice opravdu nejpozději 1. 1. 2012. Jde o otázku ekonomickou. To se samozřejmě týká i chovů na podestýlce. Inspektoři ocenili takovýto chov, kde je místo 33 000 slepic je chováno jen 7000. Jedna věc je welfare, druhá pak ekonomická stránka věci.

Druhá oblast – chovy prasat

Od 1. 1. 2013 se budou muset chovat prasnice pohromadě s ostatními od 28. dne po připuštění až do týdne před porodem. To znamená větší pohodu, prasnice budou drženy odděleně tedy až před porodem a pak do odstavu selat. Dále pak prověřovali, zda mají prasata k dispozici tzv. manipulovatelný materiál, tedy slámu, seno, hobliny, čili aby měla čím si „krátit dlouhou chvíli“. V podstatě jsou tyto požadavky plněny již nyní.

Třetí oblast – přeprava zvířat

Inspektoři prověřovali, jak jsou schválené dopravní prostředky vybaveny jak jsou ve schválených formulářích vedeny záznamy o přepravě. Konstatovali, že je u nás situace obdobná jako v ostatních zemích EU. Jisté problémy jsou s napáječkami a s vedením administrativy, nešlo však o závady zásadního charakteru.

Čtvrtá oblast – dozor nad celou oblastí welfare

Z předbě žných z ávěrů mi s e vyplývá, že systém státního veterinárního dozoru je plně funkční, a to ať jde o samotný jeho výkon zabezpečovaný inspektory krajských veterinárních správ či o řízení Státní veterinární správou ČR. Systém je pravidelně vyhodnocovaný, inspektoři jsou průběžně proškolováni a SVS ČR též organizuje nebo se spolupodílí na školení chovatelů.

Státní veterinární správa ČR bere pochopitelně všechna doporučení a případná zjištění mise velmi vážně, to znamená, že až obdrží závěry, budou-li obsahovat doporučení, bude to znamenat řešit a vydat příslušné pokyny krajským veterinárním správám.

 
Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR


Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz