Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Mohu vrátit léky a dostat zpět peníze?

Veterinární lékaři jsou občas postaveni před požadavek svých zákazníků na vrácení peněz za léčiva, která již chovatelé nechtějí, která jejich zvířeti nevyhovují či mají na jejich zvíře nežádoucí účinky. Musí veterinární lékař vrátit peníze za lék, který si u něj chovatel zakoupil a již mu z nějakého důvodu nevyhovuje?

V případě, že chovatel reklamuje kvalitu veterinárního či humánního léčivého přípravku (závada v jakosti, nedostatečná účinnost a podobně), je veterinární lékař povinen takovou reklamaci přijmout a náležitě zaznamenat, posoudit závažnost a v případě potřeby provést veškerá dostupná opatření směřující k zajištění nápravy a omezení nepříznivého působení léčivého přípravku. Následně je potřebné údaje předat Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv nebo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (hlášení nežádoucího účinku léčiv), případně držiteli rozhodnutí o registraci. Pokud se jedná o závadu v jakosti léčivého přípravku nebo poškození pacienta v důsledku používání léčivého přípravku v souladu s rozhodnutím o registraci, musí být chovateli poskytnut léčivý přípravek nový, nebo mu jsou vráceny peníze.

V případě, že zákazník chce vrátit léčivý přípravek, který zakoupil omylem nebo který už nechce použít, aniž by ale reklamoval kvalitu přípravku, není veterinární lékař povinen toto léčivo přijmout zpátky. Veterinární lékař totiž léčivo již nemůže podruhé prodat, a to z důvodu, že léčivo bylo nějaký čas u chovatele a veterinární lékař tak již nadále není schopen garantovat odpovídající podmínky skladování. Prodej již jednou prodaného léčiva mu výslovně zakazuje Zákon o léčivech v platném znění a při porušení tohoto zákazu by se veterinární lékař vystavoval správnímu řízení a sankcím. Nepoužitelná léčiva může chovatel odevzdat bezplatně v kterékoli lékárně, která má povinnost tato léčiva převzít k likvidaci. Ani v tomto případě ale chovateli nenáleží právo na finanční kompenzaci za nepoužitý léčivý přípravek.