Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Moly praskl přední oční vak

  SOUDNIČKA

Vážení, tímto podávám stížnost na veterinární lékaře p. Maxita a p. Garase. Uvedené lékaře jsem vyhledal kvůli problému své feny – Moly – německého ovčáka, které začal v prosinci r. 2003 téci hnis z obou očí. Doktor Maxit jí předepsal dvě balení Maxitrolu. Po neustálém kapání se stav nezlepšil. Další vyšetření následovalo v únoru, pan doktor provedl vyšetření očí a předepsal další Maxitrol a recept na dvě balení do zásoby. Dne 5. března další vyšetřeni a doporučení stále kapat Maxitrol.

Dne 24. 3. naše Moly přestala vidět a při návštěvě doktora Garase nám bylo sděleno, že pes, který oslepne, může klidně dál žít.

Události dostaly rychlý spád, protože 25. března Moly praskl přední oční vak. Ihned jsme týž den navštívili p. doktora Vízuse, který okamžitě diagnostikoval zastaralé vředy v předních očních komorách obou očí. Následovala okamžitá operace obou očí. Po čtrnáctidenním utrpení Moly týden viděla, ale její oči byly dlouhodobým užíváním kortikoidů tak zeslabeny, že přes veškerou snahu p. doktora Vízuse přestala opět vidět a dne 25. dubna jsme byli nuceni ukončit její trápení utracením.

Doktoři Maxit a Garas mají na internetu reklamu, že provádí vyšetření očí. Jak je možné, že nedokázali správně diagnostikovat zastaralé oční vředy?

Tímto žádám o přešetření celé kauzy a vyvození kvalifikovaného závěru a opatření, aby se podobná věc těmto lékařům nestala i u jiných zvířat. Žádám také Vaše písemné vyjádření.

Dále posílám kopii receptu. Jedná se o recept na MAXITROL vystavený na dvě balení a bez data, aby byl prý v zásobě. Recept je vystaven panem MVDr. Maxitem.

Pavel Přísvit

Odpověď obžalovaných

Vyjadřujeme se tímto ke stížnosti pana Pavla Přísvita.

Pacient, fena německého ovčáka, stáří 13 1et, poprvé předvedena 2. 8. pro oboustrannou konjunktivitidu a špatnou pohyblivost zadních končetin. V této době pacient již 1éčen ophtalmoframykoinem. Na obou očích zjištěna hyperemie a zarudnutí spojivky a zmatnění povrchu sliznice. Perilimbální pigmentace rohovky hlavně v mediálním kantu.

 

Cytologickým vyšetřením konjunktiválního seškrabu zjištěna výrazná predominance uniformní populace malých lymfocytů, ojedině1e neutrofily, bakterie nepozorovány. Tonometrické vyšetření oka ve fyziologické normě. Pes výrazně ataktický na zadní nohy. Klinickým vyšetřením zjištěn výrazně omezený rozsah hybnosti kyčelních kloubů oboustranně. Korektury na zadních končetinách oboustranně zpomaleny. Zjištěna bolestivost na tlak lumbosakrální oblasti, výraznější při elevaci ocasu. Stanovena diagnóza lymfocytární konjunktivitidy, dále koxarthrosa a syndrom caudae equinae. Terapie Movalis tbl., chassotton 4 %gm.

14. 1. dermatitis na stehně suspektně tlakového původu, majitelé odmítli podrobnější diagnostiku a vyžadují udržovací terapii. Terapie Nolvasan shp.

13. 7. majitelé přišli pro další nolvasan šampon a betadine roztok bez pacienta.

31. 8. na obou stranách stehen hluboká pyodermie, spojená s ložiskovými alopeciemi a až ulceracemi kůže. Diagnostikováno jako GSDP (hluboká pyodermie německých ovčáků). Navržená. dlouhodobá antibiotická kontrola. Terapie Cotrimoxazol forte tbl. 1 tM bid.

16. 9. kontrola stavu kůže. Subjektivně se stav lepšil. Cytologické vyšetřeníi: převažujii neutrofily, eosinofily do 10 %, ojediněle makrofágy. Bakterie nepozorovány. Domluveno pokračování v ATB terapii plus Nolvasan šampon. Domluvena kontrola za čtyři týdny (ta neprovedena, protože se pacient nedostavil).

1. 12. pacient předveden s hnisavým vaginálním výtokem. Sonograficky zjištěna mírná náplň cca do 2 cm diametru v děložním těle i obou rozích, na endometriu známky cystické hyperplazie. Vaječníky tč. nedetekovatelné. Stav vyřešen aplikací Enzaprostu 1x denně po dobu šesti dnů

9. 12. pro pokračující pigmentaci obou rohovek zasahující celý povrch rohovky a povrchovou vaskularizaci rohovky, viz stav před rokem – 2. 8. vydán 1% Cyclosporin A v olivovém oleji jako magistra liter.

16. 12. v obou očích mírná konjunktivitis, konjunktivální vak s hlenohnisavým sekretem, na levém oku výrazná marginální depigmentace třetího víčka. Vaskularizace oproti předešlé návštěvě mírně postouplá. Fluorescein test negativní. Majitelům se nejeví cyclosporin účinným, proto vydáno Garasone ung. Opht. k aplikaci 3x denně.

22. 1. Kontrola. Dle majitelů terapie bez efektu. Pigmentace a vaskularizace neustupuje. Spojivka bez známek zánětu. Fluorescein test negativní. Předepsán Maxitrol ung.

5. 3. pacient několik dní bez terapie. Předveden pro zhoršení stavu. Fluorescein test negativní. Rohovka silně pigmentovaná. Opětovně předepsán Maxitrol ung.

24. 3. pacient předveden s tím, že nevidí. Na pravém oku centrálně hluboký vřed o diametru 3 mm, levé oko centrálně perforující vřed se ztrátou substance.

Pigmentace a zákal rohovky ve velkém rozsahu. Majitelům sdělena nepříznivá prognóza pro obě oči a možnosti řešení daného stavu. Ti nerozhodnuti. Vydán oph. chloramfenikol. ung a recept na Naclof gtt opht Pacient dále na kontrolu nepřišel.

Na závěr chceme konstatovat, že po dobu našeho sledování s výjimkou poslední návštěvy nebyla zjevně porušena integrita rohovky a nám nebyla známa žádná absolutní ani relativní kontraindikace aplikace steroidů. Dle našeho názoru bylo nutné tlumit inflamaci v oku (viz rychlou depigmentaci marga třetího víčka aj.). Dále chceme konstatovat, že jsme se snažili aplikaci steroidů vyhnout a z počátku jsme aplikovali cyclosporinové kapky (to pan Přísvit ve své stížnosti nezmiňuje) a teprve poté steroidy (a nezačali jsme Maxitrolem, ale Garasonem ung.). Dále zdůrazňujeme, že pacient měl výrazné problémy se zadními končetinami (ataxie, paraparesa) a rekurentní infekcí kůže.

Nejsme si vědomi odborného ani etického pochybení v tomto případě. Vždy bylo naší snahou jednat s p. Přísvitem tak, aby pochopil smysl a význam terapie. A léčit pacienta k jeho prospěchu.

Dále bychom chtěli komisi požádat, aby při posuzování stížnosti brala na zřetel celý průběh nemoci a nejen to, jak ji neúplně popisuje stěžovatel. Omlouváme se za opožděnou odpověď způsobenou dovolenou Dr. Garase.

Věc: Odborná expertíza

Na základě dodaných písemných dokumentů o vyšetření a ošetření feny německého ovčáka pana Pavla Přísvita, které provedli vet. lékaři MVDr. Maxit a MVDr. Garas, lze uvést následující:

Podle uvedených vyšetření (klinické a cytologické) se u předvedeného pacienta jednalo pravděpodobně o lymfocytárně-plazmocytární konjunktivitidu (postihující především 3. víčko) v kombinaci s chronickou povrchovou pigmentózní keratitidou německých ovčáků. Léčba obou těchto onemocnění je podobná, v akutní fázi se lokálně podávají kortikosteroidy, při dlouhodobé udržovací terapii se pak pokračuje jinými medikamenty, např. cyklosporinem. Dlouhodobé podávání jak kortikosteroidů, tak i cyklosporinu přitom může vyvolávat nejrůznější změny, pacient by proto měl být pod neustálou lékařskou kontrolou. Léčba uvedeného onemocnění je zdlouhavá, často komplikovaná, v řadě případů je nutná i doživotní medikace. Léčebný postup dr. Maxita a dr. Garase odpovídá obecnému algoritmu léčby lymfocytárně-plazmocytární konjunktivitidy nebo chronické povrchové pigmentózní keratitidy. Vzhledem k tomu, že majitel odmítl dlouhodobé podávání cyklosporinu, jak udávají dr. Maxit a dr. Garas, byla terapie kortikosteroidy jednou z mála možností další terapie tohoto onemocnění. Při opakovaných kontrolách byl fluoresceinový test na celistvost rohovky vždy negativní, což další podávání kortikosteroidů umožňuje.

 

Z lékařských záznamů však není jasné, jak často a v jakém množství byly kortikosteroidy podávány. Rozdílné dávkování mohlo vyvolat odlišný terapeutický efekt. Odezva pacienta na prováděnou medikaci byla podle majitele nedostatečná, podle lékařské zprávy dr. Maxita a dr. Garase však byla uspokojivá a odpovídala závažnosti uvedeného onemocnění. Ani v jedné dokumentaci však není uvedeno, zda majitel svévolně nebo na podnět veterinárních lékařů nezvýšil dávkování kortikosteroidů, což by mohlo komplikovat uvedený oftalmologický problém. Z lékařského hlediska lze považovat za nesprávné předepisování receptů „do zásoby“ bez uvedení data, což lze vytknout zejména u takových látek, jakými jsou kortikoidy nebo antibiotika (Maxitrol). Vzhledem k dalším – dermatologickým, problémům pacienta pana Přísvita lze poznamenat, že se řada očních abnormalit, včetně rohovkových vředů, může manifestovat i formou dermatologických problémů. Jednoznačně bych proto. v tomto případě doporučil další diagnostiku pro potvrzení nebo vyloučení jiných, případně souvisejících celkových onemocnění, které však majitel i přes doporučení dr. Maxita a dr. Garase odmítal. Teorii celkového onemocnění může podporovat i tvrzení dr. Vízuse o „celkově dosti špatném stavu“ pacienta, ke kterému při akutním výskytu rohovkových vředů zpravidla nedochází. Výsledný stav na očích lze proto shrnout jako následek špatné komunikace s majitelem (nedostavil se na plánované kontroly) a dlouhodobé aplikace kortikosteroidů. Jako možnou příčinu vzniku rohovkových vředů přitom nelze vyloučit ani trauma způsobené nedostatečnou vizuální schopností pacienta v důsledku neprůhledností rohovky vlivem hromadění pigmentu.

Dozvuky

Revizní komise veterinárních lékařů České republiky v rámci projednávání stížnosti stěžovatele pan Přísvita vyzvala MVDr. Jaromíra Vízuse, aby v zájmu objektivního šetření předmětné stížnosti podal odborné vyjádření o průběhu léčby napadeného v předmětné stížnosti. Ten však na tuto písemnou výzvu nijak nereagoval. Protože MVDr. Jaromír Vízus nesplnil svoji zákonnou povinnost a na požádání revizní komise Komory nepředložil odborné vyjádření, které po něm revizní komise v rámci projednávání shora uvedeného případu požadovala. byl disciplinárně obviněn, neboť revizní komise Komory dospěla k závěru, že porušil ust. § 15 odst. 4 zák. č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů ČR, v platném znění.

Disciplinární stíhání ho vedlo k činu

Fena německého ovčáka pana Přísvita mi byla předvedena majitelem na ambulanci s výraznými obtižemi: velmi nejisté chování, ataxie, celkově dost špatný stav. Jedno oko, domnívám se, že levé, bylo prakticky slepé, druhé oko s prasklým rohovkovým vředem.

Podle anamnézy byly oči dlouhodobě zanícené a léčeny lokálními preparáty v kombinaci antibiotika a kortikoidů.

S majitelem byl dohodnut další postup léčby. to je vysazení kortikoidů, výp1achy oka a akutní chirurgické ošetření, laváž oka, sutura rohovky, kryt skarifikovaným třetím víčkem, intrakonj. aplikace ATB. Celkově podávána ATB a roborancia. Po sejmutí krytu rohovky byl stav zlepšen, rohovka se postupně zajizvila. Vízus oka se částečně obnovil, fena přestala narážet, majitelé se zdáli spokojeni, fena s omezením na jedno oko viděla, zdála se být po všech stránkách lepší, začala sama žrát a chodit.

Asi po třech týdnech však došlo ke zhoršeni stavu, fena byla opět apatická, přední oční komora se plnila neprůhlednou masou, vizus byl prakticky znemožněn.

Majitelé byli rozhodnuti zvíře nechat utratit, konstatovali, že se fena trápí. Vzhledem k irreverzibilním změnám v obou očích, celkově se horšícímu stavu a stáří fenky jsem souhlasil a zvíře uspal. Majitelé byli s eutanázií srozuměni a souhlasili s tímto řešením.

MVDr. Jaromir Vízus

Závěr

Vážený pane Přísvite, revizní komise KVL ČR se opakovaně zabývala řešením Vaší stížnosti ze dne…

Revizní komise vyčkávala na vyjádření MVDr. Jaromíra Vízuse, které bylo na KVL ČR doručeno dodatečně, a na vyjádření experta.

Na základě všech zjištěných skutečností a výsledku expertizy Vám sdělujeme, že nedošlo k zásadnímu pochybení v léčebném postupu. Jako zásadní lze vytknout pouze oboustranné nedostatky v komunikaci mezi majitelem a veterinárním lékařem.

Litujeme, že Vám nelze podat příznivější zprávu.

 
Upravil MVDr. Petr Matušina