Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Možnosti odpočtu DPH u osobního automobilu – část 2. (otázky a odpovědi)

  PRO PRAXI – DAŇOVÁ PORADNA

Dotaz:

Veterinární lékař, plátce DPH, zakoupil v minulosti automobil kategorie N1. Pokud by se nyní rozhodl, že nechá u tohoto automobilu odstranit zabudovanou mřížku a do technického průkazu takto přestavěného automobilu bude zapsána kategorie M1, bude muset vrátit DPH, které si odečetl při jeho pořízení?

Odpověď:

Při přestavbě automobilu kategorie N1 (nákladní) na kategoriu M1 (osobní) zůstává uplatněný nárok na odpočet plátci daně zachován. Přestavba provedená po 1. 4. 2009 je poskytnutím služby, u které má plátce nárok na odpočet při splnění podmínek stanovených v §§ 72 a 73 zákona o DPH.

Dotaz:

Veterinární lékař, plátce DPH, zakoupil v minulosti automobil kategorie N1. V roce 2008 jej nechal přestavět na automobil osobní. Může u takto provedené přestavby uplatnit nyní nárok na odpočet DPH? OdpovIÔ:

Pokud veterinární lékař, plátce DPH, provedl zmiňovanou přestavbu před datem 1. 4. 2009, nárok na odpočet DPH si uplatnit nemůže. Ten vzniká pouze u plnění, která se uskutečnila po 1. 4. 2009.

Dotaz:

Veterinární lékař, plátce DPH v průběhu měsíce ledna 2009 koupil pro svoje podnikatelské aktivity osobní automobil, který je v technickém průkazu označen M1. Při nákupu neuplatnil odpočet daně, neboť na to dle tehdy platné legislativy neměl nárok. Může tento nárok uplatnit zpětně v nejbližším daňovém přiznání?

Odpověď:

Nemůže. Z přechodných ustanovení zákona, zjednodušeně řečeno, vyplývá, že u osobního automobilu se pro uplatnění nároku na odpočet daně použijí ustanovení platná do konce března 2009. Nic na tom nemění ani skutečnost, že nárok na odpočet daně je obecně možný ve tříleté časové lhůtě.

Dotaz:

Veterinární lékař, plátce DPH, zakoupil v květnu 2009 pro svoje podnikatelské aktivity osobní automobil od jiného plátce. Prodávající tento osobní automobil koupil v minulosti od neplátce. Při prodeji odvedl daň na výstupu. Má kupující veterinární lékař nárok na odpočet daně?

Odpověď:

Ano. Prodávající správně uplatnil daň na výstupu a kupující má v souladu s § 72 zákona o DPH nárok na odpočet daně.

Dotaz:

Veterinární lékař, plátce DPH, zakoupil v minulosti pro svoje podnikatelské aktivity osobní automobil kategorie M1 od jiného plátce. Při nákupu neuplatnil odpočet DPH. Nyní v červnu se tento osobní automobil rozhodl prodat. Bude muset odvést daň na výstupu?

Odpověď:

Nebude. Pokud plátce zakoupil osobní automobil do konce března 2009 a tento osobní automobil prodává po 1. 4. 2009 jedná se o plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty. To vyplývá především ze skutečnosti, že do konce března 2009 nebyl nárok na odpočet daně při nákupu osobního automobilu, ale zároveň se při jeho následném prodeji jednalo o plnění od daně z přidané hodnoty osvobozené. Dle přechodných ustanovení zákona se na tento případ vztahují ustanovení § 62 odst. 2 zákona o DPH platné do 31. 3. 2009.

Dotaz:

Veterinární lékař, plátce DPH si v roce 2008 pořídil osobní automobil formou finančního leasingu. Může si, počínaje od 1. 4. 2009, uplatňovat u jednotlivých leasingových splátek odpočet daně?

Odpověď:

Nemůže. Opět je třeba vzít v úvahu přechodná ustanovení zákona, ze kterých vyplývá, že v případě leasingové smlouvy uzavřené před 1. 4. 2009 se použijí ustanovení §§ 72 až 79 zákona o DPH platná do 31. 3. 2009. To znamená, že plátce nemá ani po 1. dubnu 2009 nárok na odpočet daně u jednotlivých leasingových splátek, a to až do skončení leasingové smlouvy.

 
Odpovědi na uvedené dotazy zpracoval:
Ing. František Elis, daňový poradce