Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Zákon o prospěšnosti mlčení:

Jakmile se o něčem zmíníte
– je-li to dobré, nesplní se to,
– je-li to špatné, splní se to.

Nereciproční zákony prognóz:

Záporné prognózy přinášejí záporné výsledky. Kladné prognózy přinášejí záporné výsledky.

Zákon regresivity úspěchů:

Loni to bylo lepší.