Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Axiom Hansenovy knihovny:

Potřebný materiál v nejbližší knihovně nenajdete.

Londonův zákon knihoven:

Ať sháníte jakoukoli knihu, vždycky ji naleznete až na nejspodnější polici.

Z čehož podle Atwoodové vyplývá:

Výpůjčkami se knihy neztrácejí – až na ty, které nejvíce potřebujete.

Johnsonův zákon:

Pokud vám schází jedno číslo časopisu, pak právě v něm je článek, povídka nebo pokračování seriálu, které jste si chtěli přečíst.

Z čehož vyplývá:

Ani jeden váš známý nebude toto číslo mít, případně ho ztratil nebo vyhodil.