Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Murphyho finanční krédo:

S infl ací na věčné časy a nikdy jinak.

Pravidlo kočičí frustrace:

Ve chvíli, kdy vám kočka blaženě usne na klíně,
se vám začne chtít na záchod.

Průvodní jevy telefonického hovoru
(podle Franka):

Máte-li tužku, chybí vám papír.
Máte-li papír, chybí vám tužka.
Máte-li obojí, není co zapsat.