Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Wolterův zákon:

Máte-li čas, chybějí vám peníze.
Máte-li peníze, chybí vám čas.

Parksův zákon o výši pojistného a daní:

Co jednou naroste, už se nezmenší.

Parsonův zákon cestovních pasů:

Nikdo není tak ošklivý
jako na své fotografii v pasu.