Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
První Murphyho zákon:

Může-li se něco pokazit, pokazí se to.

Schnatterlyho shrnutí všech z toho vyplývajících důsledků:

Nemůže-li se něco pokazit, pokazí se to.

Rozšířená verze Murphyho zákona:

Pokazí-li se několik věcí najednou, děje se tak v tom nejhorším pořadí.

Gattusovo rozšíření Murphyho zákona:

Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře.