Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Imbesiho zákon zachování špíny:

Aby bylo možno jedno vyčistit, musí se něco jiného ušpinit.

Freemanův doplněk:

Je ovšem také možné ušpinit úplně všechno a nevyčistit přitom vůbec nic.

Vyšší zákon hledání:

Nejprve se podívej tam, kde bys hledal ze všeho naposledy.

Maryannin zákon:

Co se nehledá, to se vždycky najde.