Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y

Borkowského zákon:

Proti nahodilosti není obrany.

Lacklandovy zákony:

1. Nikdy nebýt první.
2. Nikdy nebýt poslední.
3. Nikdy se na nic dobrovolně nehlásit.

Higdonův zákon:

Dobrý úsudek si vytvoříme díky špatné zkušenosti.

Zkušenost nabudeme díky špatnému úsudku.