Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Schopenhauerův zákon entropie:

Nalijete-li lžíci vína do sudu splaš ků, výsledkem budou splašky. Nalijete-li lžíci splašků do sudu s vínem, výsledkem budou rovněž splašky.

Allenův zákon:

Téměř vždycky je snazší do něčeho zabřednout, než se z toho vyhrabat.

Frothinghamův zákon:

Naléhavost se mění nepřímo úměrně k důležitosti. . Rockefellerova zásada: Nikdy se nepouštěj do ničeho, u čeho tě nebude vidět.