Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Owenova teorie organizační úchylky:

Každá organizace má určitý počet pracovních míst vyhrazených pro naprosté blbce.

Z čehož vyplývá: Když z jednoho místa blbec odejde, je promptně na hrazen jiným.

Gioiova teorie:

Člověk s nejmenší kvalifikací do všeho mluví nejvíc.

Postův postřeh o vedoucích:

Neschopnost a tupost zaměstnanců je odrazem neschopnosti a tuposti vedení.