Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Osidla geniality:

Žádný šéf nebude zaměstnávat člověka, který má ustavičně pravdu.

Lippmanova věta:

Lidé se stávají odborníky v oborech, kterým nejméně rozumějí.

Courtoisovo pravidlo:

Kdyby lidé více naslouchali tomu, co říkají, mluvili by méně.