Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Mitchellovy zákony funkcionářství:

1. I ten nejjednodušší problém se stane neřešitelným, diskutuje-li se o něm na dostatečném počtu zasedání.

2. Jakmile je jednou předložen k úvaze způsob, který by mohl celý projekt zruinovat, bývá ze zásady přijat jako nejracionálnější řešení.

3. Poté, co toto řešení projekt zničí, ti, kteří je z počátku vehementně podporovali, říkají: “Že já tenkrát své výhrady nevyslovil nahlas!”