Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Harrisonův postulát:

Smysluplná činnost vyvolává přiměřeně velkou kritickou odezvu.

Rogersovo pravidlo:

Návrh je schválen jedině tehdy, jsou-li členové schvalovací komise v případě neúspěchu z obliga, a naopak sklidí-li v případě úspěchu veškeré vavříny.

Conwayův zákon:

V každé organizaci se vždycky najde někdo, kdo ví, o co běží. Je třeba se ho neprodleně zbavit.