Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Spencerovy zákony informací:

1. Každý může učinit rozhodnutí, má-li k tomu dostatek podkladů.

2. Dobrý ředitel může učinit rozhodnutí i při nedostatku podkladů.

3. Dokonalý ředitel může zastávat své místo a nevědět vůbec nic.

Bachmanův teorém nezměnitelnosti:

Čím je plán nákladnější, tím menší je šance od něho ustoupit – i když se ukáže, že je na nic.
Z čehož vyplývá:
Čím vyšší je postavení lidí spojených s plánem, tím menší šance je od něho ustoupit.