Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Pfeiferova zásada:

Nikdy nečiňte rozhodnutí, může-li je učinit někdo za vás.

Gourdův axiom:

Schůze je událost, při níž se hledí na minuty a plýtvá hodinami.

Hellerův zákon:

První mylná představa o vedení podniku je, že něco takového existuje. Z čehož podle Johnsona vyplývá: Ve skutečnosti nemá nikdo přehled o tom, co se v podniku děje.