Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Peterův postřeh

Nadměrné schopnosti jsou terčem útoku mnohem více než neschopnost.

Peterovo pravidlo tvůrčí neschopnosti:

Snažte se vzbuzovat dojem, že jste již dosáhli postavení, pro které jste nezpůsobilí.

Peterova věta naruby:

Věrnost podniku se vždy cení více než kvalitní práce.