Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Časopis Zvěrokruh 1/2014
     Z činnosti komory
 
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Godinův zákon:

Velikost neschopnosti je přímo úměrná výši postavení.

Vailův axióm:

V každém lidském podnikání je vlastní práce spojena s co nejnižším postavením.

Imhoffův zákon:

Každý byrokratický systém připomíná žumpu – to největší svinstvo se vždycky dere nahoru.

Druhý Parkinsonův zákon:

Výdaje rostou úměrně k příjmům.