Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Murphyho filozofie:
Usmívejte se. Zítra bude hůř.

O’Toolův komentář k Murphyho zákonu:
Murphy byl optimista.

Whiteova věta:
Nedopusťte, aby vám spadlo srdce do kalhot.

Owenův komentář k Whiteově větě:
Třeba by vás o ně rád někdo připravil.

Byrdovo rozšíření Owenova komentáře k Whiteově větě:
Ale kvůli tomu se vám přece nebude hrabat v kalhotách.

Loftovo postesknutí:
Nos nelze dost dobře nestrkat nikam.

Bolingův postulát:
Cítíte-li se skvěle, buďte bez obav. To přejde.