Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Časopis Zvěrokruh 3/2015
     Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Pravidlo velkého vzoru:

Když někdo, koho nesmírně obdivujeme a koho si hluboce vážíme, vypadá, jako by se ponořil do hlubokých myšlenek, přemýšlí patrně, co si dá k obědu.

Potterův zákon:

Množství zdrcující kritiky sklizené za určitou věc je nepřímo úměrné skutečné hodnotě dané věci.

Rossův zákon:

Nikdy předem nezdůrazňujte, že se chystáte říci něco významného.