Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Finaglovy zásady:

1. Nejlepší je začít studovat něco, čemu už předem důkladně rozumíš.

2. Všechno si pečlivě zapisuj – vypadá to aspoň, že jsi něco dělal.

3. Nejdříve nakresli křivku a pak teprve vynášej hodnoty.

4. Máš-li pochyby, mluv sebejistě.

5. Pokusy musí být opakovatelné – jen tak mohou vždy naprosto stejným způsobem selhat.

6. Nevěř na zázraky – spoléhej na ně.