Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Ginsbergův teorém:

1. Vyhrát nelze.

2. Uhrát nerozhodný výsledek nelze.

3. A navíc nelze ani přestat hrát.

Freemanův komentář ke Ginsbergovu teorému:

Každá významnější filozofie, která usiluje o to, aby aspoň zdánlivě dodala životu nějaký smysl, se zakládá na popření jedné části Ginsbergova teorému. Tedy:

1. Kapitalismus je založen na předpokladu, že lze vyhrát.

2. Socialismus je založen na předpokladu, že lze uhrát nerozhodný výsledek.

3. Mysticismus je založen na předpokladu, že lze přestat hrát.

Ehrmanův komentář:

1. Aby mohlo být lépe, musí být hůře.

2. Kdo říkal, že bude lépe?