Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Murphyho paradox:

Nejméně vysilující je spolehnout se na vlastní síly.

Eveririův zákon termodynamiky:

Ve společnosti soustavně vzrůstá chaos. Pouze za nezměrného úsilí lze na omezeném prostoru tento chaos podřídit řádu.
Nicméně z celospolečenského hlediska je výsledkem této snahy další nárůst chaosu.

Bobbyho přesvědčení:

Chaos vládne i bez ministrů.

Lunsfordovo pravidlo vědeckého zaujetí:

Po složitém řešení vždy přichází jednoduché vysvětlení.

Rudnického princip pro nositele Nobelovy ceny:

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl.