Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho a podobné zákony

  Z činnosti komory
 
M U R P H Y H O
A P O D O B N É Z Á K O N Y
Čím nepravděpodobněji něco zní, tím vyšší je pravděpodobnost, že tomu všichni uvěří.

Existuje jen jedna absolutní pravda – že absolutní pravda neexistuje.

Kdo má rád uzeniny a respektuje zákony, nikdy by neměl být u toho, když se tyto věci dělají.