Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Muzikanti z veteriny – Představujeme hudební aktivity našich kolegů

  Z historie

Čeněk Červený

Z historie aktivního kulturního vyžití našich bývalých studentů veterinární medicíny během studia a po jeho ukončení v praxi

… Dechovka Vysoké školy veterinární v Brně se připravuje k zahájení programu Orchestr s dlouholetou tradicí z let 1948 až 1990. Byl to centrální orchestr řady dalších hudebních těles na VŠV v Brně. Hudebníci jsou ve stejnokroji s odznaky VŠV v Brně.

 

Ve vzpomínce na muzikantské interpretační uplatnění našich kolegů v hudbě ve svých působištích veterinární praxe a vůbec jsme ve Zvěrokruhu č. 1 roku 2012 připomněli kapelu Dixieland Jiřího Sedláčka. Vzhledem k tomu, že tento kolega nám na naši anketu odpověděl, mohli jsme poměrně vyčerpávajícím způsobem čtenáře seznámit s jeho uměleckou zájmovou činností v tradiční jazzové a populární hudbě. Zbývá nám ještě připomenout hudební aktivity dalších členů tohoto dixielandu, kteří nepřestali po nástupu do praxe fungovat coby vynikající muzikanti. Zatímco někteří z kapely se po promoci již aktivní hudbou na veřejnosti nezabývali, členové tohoto dixielandu, kolegové Jan Malásek, Alfred Hera a Zdeněk Valach byli v tomto směru úspěšně aktivní.

Co je všeobecně známé, hlavně v jižních Čechách kolem Českých Budějovic a Českého Krumlova a my jsme se to dozvěděli, s tím vás chceme nejdříve o kolegovi MVDr. Janu Maláskovi seznámit:

Vystupovali též v pořadu „Historie hudby psaná tóny“

MVDr. Jan Malásek se narodil v Lipůvce u Brna dne 13. 9. 1938. Později žil v Borači u Tišnova, kde byl jeho otec řídícím učitelem. Gymnázium navštěvoval v Tišnově. Zde jako gymnazista účinkoval v letech 1955–1956 na trombon v Náladovém souboru. V roce 1957 maturoval a začal studovat na Vysoké škole veterinární v Brně. Ihned po příchodu na vysokou školu vstoupil do známé Dechovky vysoké školy zvěrolékařské, kde velice úspěšně působil do své promoce jako hráč na baskřídlovku (tenor i baryton).

Jako odnož dechového orchestru zde vznikl vzpomenutý jazzový dixielandový orchestr, pod vedením studenta Jiřího Sedláčka. V tomto orchestru velmi úspěšně působil až do konce studia jako výrazný a osobitý hráč na tahový trombon. Vedle toho též působil v letech 1958–1962 v Tanečním orchestru Karasova divadla v Tišnově, pod do dnešní doby připomínaným slavným kapelníkem Dr. Karlem Seyfertem. Zde též spolupracoval s hudebním redaktorem brněnského rozhlasu Josefem Růžičkou a dalšími výbornými muzikanty. Velmi rád vzpomíná na spolupráci v dixielandu Jiřího Sedláčka na Vysoké škole veterinární, kterého ctí jako muzikanta mimořádné úrovně. V roce 1962, po promoci, nastoupil na Okresní veterinární zařízení Český Krumlov jako obvodní veterinář. V letech 1962–1963 byl povolán na vojenskou službu a to při plukovní dechové hudbě v Janovicích nad Úhlavou jako hráč na bastrubku, trombon a baryton. Po roce přesídlil do posádky v Klatovech a v tu dobu působil v dixielandu výborného trumpetisty Jaromíra Ondrouška, který byl hostujícím členem orchestru Karla Vlacha. Zde působil též s trumpetistou dechového rozhlasového orchestru v Plzni Antonínem Bulkou. Od roku 1967 byl stálým členem velmi známé a slavné dechovky Budvarka z Českých Budějovic.

 

… Dixieland Jiřího Sedláčka z doby studia jeho členů na VŠV v Brně při vystoupení v sále Semilasso v Brně v Králově Poli
Z pravé strany vzadu bubeník Alexandr Bulský, vpředu pozounista Jan Malásek. Od něho doleva
trumpetista Oldřich Spurný a dále klarinetista a kapelník Jiří Sedláček. Saxofon tenor hraje student Vysoké
školy veterinární Jiří Tureček, který suploval za nepřítomného Alfreda Heru. V levém rohu je Zdeněk Valach
s kontrabasem. Klavírista Jindřich Ráliš je skloněn a schován u piana v pozadí.

S kapelou hrál na tenor a v letech 1971–1973 i jako sólista na trombon. Tento dokonalý dechový orchestr s líbivým repertoárem lidových písní z jižních Čech s jeho přispěním vyhrál v roce 1971 v soutěži O zlatou křídlovku 1. cenu a často natáčel v pořadech Českého rozhlasu a v televizi u nás i v Německu.

… Z vystoupení Dixielandu Jiřího Sedláčka na maškarním plese studentů dne 4. března 1959

V popředí Alfred Hera improvizuje na tenorsaxofon a jeho sólo podkládá pozoun Jana Maláska (vpravo) a klarinet Jiřího Sedláčka (vlevo).

 

….Dechový orchestr Budvarka na náměstí v Českých Budějovicích u kašny v roce 1972
Pozounista MVDr. Jan Malásek stojí v horní řadě jako druhý zleva. Po jeho levé ruce sedí na kašně hráč na baskřídlovku. Fotografi i kapely doplňují sochy na vrcholu kašny.

Po spolupráci s Budvarkou se v Českých Budějovicích prezentoval též od roku 1974 v tanečních orchestrech a působí zde dosud. Bylo to na příklad v tanečním orchestru Domu kultury České Budějovice, jako hráč na tronbon (v letech 1974–1978), a taktéž v Tanečním orchestru DK Swing Collegium České Budějovice. Zde působil od roku 1983 až do roku 1990 jako hráč na trombon a od roku 1986 do 1990 jako vedoucí tohoto orchestru. Pod jeho vedením orchestr připravil čtyři nahrávky pro rozhlas v Českých Budějovicích, mimo jiné Směs skladeb Jaroslava Ježka, Baladu o Johnu Brownovi a další. Vystupovali též v pořadu Historie hudby psaná tóny, dále na Salonu tradičního jazzu v Praze v roce 1988. V dalším tanečním orchestru TO Variant působil v Českých Budějovicích v letech 1996–2002. Od roku 1996 do roku 2000 hrál jako trombonista v orchestru Žesťové kvinteto ZUŠ Český Krumlov.

 

…Taneční orchestr Domu kultury České Budějovice
Orchestr vedený panem Petrem Kotousem spolupracoval s MVDr. Janem Maláskem, který v něm po čtyři roky hrál na pozoun. MVDr. Jan Malásek sedí na konci řady vpravo.

V roce 2001 založil v Českém Krumlově jako kapelník a hráč na trombon CK kvintet (Českokrumlovský kvintet), kde působí dosud. S CK kvintetem natočili též několik lidových písní do fi lmu Rafťáci a na krátkém záběru se v něm předvedli na hasičském bále na jeho konci.

Jan Malásek byl a zůstává zájmové hudbě věrný jako vynikající interpret populární hudby

…Orchestr SwingCollegium v akci
Vpravo MVDr. Jan Malásek s pozounem

 

Navíc od roku 2002 působí v Českých Budějovicích v rozhlasovém orchestru Senior Big Band a v orchestru Dixie Outsiders. Tento orchestr stále vede Jan Malásek a hraje v něm na svůj velmi oblíbený nástroj pozoun. Vedle uvedených aktivit mně kolega Jan Malásek poslal seznam celé řady především dechových orchestrů (Třeboňka, Iglovanka, Netolička, Šumavanka, Lipenka a mnohé další), s nimiž v mezidobí koncertoval a případně i natáčel v rozhlase. MVDr. Jan Malásek byl a zůstává zájmové hudbě věrný jako vynikající interpret populární hudby, jak klasické lidovky, tak i jazzu a zvláště dixielandu

. Byť se hudbou bavil a baví i nadále jako amatér, jeho umělecké projevy a vystoupení dosáhly úrovně výborného profesionála a to ne pouze jako hráče na nástroj, ale i jako zakladatele a vedoucí několika vynikajících kapel.

…Pozvánka na koncert orchestru Swing Collegium České Budějovice, který řídil MVDr. Jan Malásek

 

…MVDr. Jan Malásek koncertuje na Manhatanu v New Yorku
Koncertuje s tchánem svého syna. Tchán hraje na klavír. MVDr. Jan Malásek navštívil Ameriku u příležitosti svatby svého syna, který se do těch dalekých končin přiženil.

Je až obdivuhodné, jak všechny vyjmenované aktivity zvládl a zvládá dosud. K tomu vykonával velmi zodpovědnou odbornou činnost veterinární, od obvodního veterináře přes okresního epizootologa a zástupce ředitele po funkci krajského laktologa. Nyní se jako emeritus stále intenzivně věnuje hudbě. Přejeme mu hodně zdraví a plné vyžití a uspokojení v jeho dosavadních aktivitách.

….Setkání 1986
Uskutečnilo se na jaře roku 1986 s „obrovskó strécovskó siló“ pod vlivem strécovské myšlenky: „Kdo měl nátisk a šikovný prsty, ten tam hrál, nikdo se nepral – ostatní zpívali.“ Uprostřed v tmavém obleku Jan Malásek hraje na baskřídlovku

….Závěrečné vystoupení na Setkání 1986 právě ustavené kapely ve stylu posíleného Dixielandu, která zde zahrála poslední oblíbené skladby

Uprostřed čela orchestru pozounista MVDr. Jan Malásek a klarinetista Čeněk Červený, též jako kapelník, improvizují svá sóla. V pravém rohu hraje na akordeon Vlasta Krejčí a trumpetista M. Klim, v levém rohu členové Barelrocku MVDr. Pavel Pečínka, MVDr. Tomáš Krejčí a MVDr. Jan Bořil, zvaný Bobřa.

 

…Přípitek Stréca rechtora Univerzity velkomoravské, profesora brněnské konzervatoře Rudolfa Zavadila u příležitosti Setkání 1986
Jeho magnifi cence „rechtor Univerzity velkomoravské a fakulty strécovské (Universitas magnomoraviensis staecorum tetinarumque) zahájil přípitkem za asistence prof. MVDr. Alfreda Hery (vlevo) a MVDr. Jana Maláska (vpravo) toto setkání v hotelu Monti v Brně na Rybníčku, kde se sjelo kolem sto padesáti bývalých muzikantů a členů studentských orchestrů působících na VŠV v Brně. Toto setkání se uskutečnilo právě pod záštitou magnifi cence rechtora Velkomoravské univerzity strýcovské. Na logu jedné z fakult Velkomoravské univerzity strécovské na obrázku (v pravém rohu dole) je notový záznam slova STRÉC. (Autor této hudební šifry je hudební skladatel, muzikolog a klavírista – improvizátor – prastrýc MUStr. Arne Linka). V notové osnově je první nota es (tedy písmeno S). Následuje trilek tr (písmena T a R), dále nota es s odrážkou (tedy É) a nakonec nota c (tedy písmeno C). Takto je na světě notový záznam, neboli hudební šifra slova vyřčeného „brněnským hantecem“- STRÉC. …Orchestr SwingCollegium v akci Vpravo MVDr. Jan Malásek s pozounem …Pozvánka na koncert orchestru Swing Collegium České Budějovice, který řídil MVDr. Jan Malásek

 
Čeněk Červený