Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. František Vaňatka, Csc., zemřel

  Časopis Zvěrokruh 7/2015
     Společenská rubrika
 

Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 23. května 2015 ve věku 71 let. Se zesnulým se rozloučila rodina a jeho přátelé a známí v sobotu dne 30. května 2015 v obřadní síni hřbitova ve Šlapanicích u Brna. Kolega Vaňatka studoval na veterinární fakultě VŠZ v Brně v letech 1962–1968. Po ukončení studia nastoupil do funkce odborného asistenta na Klinice porodnictví, gynekologie a andrologie. Zde působil ve funkci odborného asistenta a byl vnímán jako velmi zodpovědný pedagog jak na klinice, tak i ve výuce prak.. ckých úkonů v porodnictví při výjezdech v terénu. Velmi rád působil v zájmové umělecké činnos.. ve studentském dechovém orchestru. Rádi na něho budeme vzpomínat. Budiž čest jeho památce.

 

 

 

Čeněk Červený, Vladimír Rejnek