Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Katka Novozámská, Csc.

V květnovém čísle nastínili svoje představy o dalším vzděláváni veterinárních lékařů hned dva kolegové. Inspiraci pro specializační výcvik hledá kolega Vaculín v humaní medicíně či u Evropského výboru veterinárních specializaci (EBVS). Neuvádí vsak. že specializace v humánní medicíně vymezuje přímo příslušná evropská směrnice, jednoho živočišného druhu – Homo sapiens

o odlišnosti uplatnění specializace týkající se pouzeve zcela jinak ekonomicky nastaveném prostředí ani nemluvě. Rovněž existence EBVS a její předpisy nejsou KVL utajeny, stejné jako fakt. že s ohledem na náročnost získání a udrženi diplomu nejsou počty takto diplomovaných evropských specialistů nikterak vysoké. Obecně je to ekonomický tlak. který rozhoduje, zda se vyplatí do specializace investovat, či zda získaný titul zůstane pouze ozdobou vizitky. Kolega Grym pak vidí východisko v zavedeni povinných atestaci. a to přímo ze zákona. Doporučuji těmto kolegům zahrnout do svých vizí především revoluční myšlenku a to – zestátnil praktické veterinární lékaře, a bude po trápeni s nepovinným vzděláváním, se kterým se oba kolegové na rozdíl od mlčící většiny nejsou schopni vyrovnat.

Dobrovolnost průběžného vzděláváni by měla být zachována. Cením si. že KVL má snahu pořádat i “opakovací” semináře, ale stále postrádám jakýkoliv pokus o analýzu současného stavu poptávky po doplněni vědomostí. Dva roky volám po dotazníku, který by obsahoval jednoduše formulované otázky a umožnil zpětnou vazbu nejen pro pořádající KVL. ale i pro přednášející, kteří často nepřicházejí přímo z praxe. Opravdu je třeba začít “zespoda” a ne tvorbou předpisů nedej bože přímo ze zákona. které nás ve svých důsledcích budou omezovat a rozvoji veterinární medicíny nikterak nepřispějí.

V Praze dne 8.6.2007
MVDr. Katka Novozámská, Csc.