Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Vladimír Fidler zemřel

Společenská rubrika

   

 

Ve věku 87 roků odešel navždy dne 10. 2. 2013 věrný spolupracovník Ústavu veterinární anatomie Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a velký obdivovatel profesora Jana Koldy. Během své zvěrolékařské praxe působil v oblasti veterinární hygieny a založil a vybudoval výzkumné pracoviště Drůbežářských závodů v Libuši u Prahy. Založil též Ústav veterinární osvěty v Pardubicích a dlouhá léta zde působil jako jeho velmi úspěšný vedoucí.

Narodil se 29. 8. 1925 v Kostelci n. Orlicí. Zde maturoval na gymnáziu v r. 1944. V roce 1945 v říjnu započal studia na Vysoké škole veterinární v Brně.

Již během studia působil na Anatomickém ústavu VŠV u prof. Koldy jako demonstrátor (1948) a pomocná vědecká síla (1950) a záhy na to jako asistent (1950–1952). Po složení posledních zkoušek, po obhájení disertační práce na téma: „Příspěvek k topografi cké anatomii pánevní končetiny koně a skotu“ a po promoci v r. 1952 odešel do praxe.

Na anatomickém ústavu prožil období, kdy docházelo k zásadním personálním změnám. Na profesora Koldu doléhala tehdejší politická atmosféra a těžká choroba, a navíc zemřel jeden z jeho dobrých přátel a spolupracovníků doc. Hökl. Bylo to období, kdy odchází po politických prověrkách z ústavu proslulá dvojice MVC. Jan Vinš a MVC. Alois Frank. Jako demonstrátor a schopný výtvarník MVC. Fidler kreslil anatomické obrazy, velké tabule pro zdokonalení názornosti ve výuce, používané jako stálá expozice na pitevně, nebo i obrazový doprovod do Koldových skript v tu dobu vydávaných a podílel se na obrazovém doprovodu Koldovy knihy „Arthrologie a myologie“ (III. a IV. díl Srovnávací anatomie zvířat domácích). Kreslil i obrázky do knihy pro kynology „Tělověda psa“ a z pověření prof. Koldy zajišťoval administrativní záležitosti ústavu. Byl jedním z jeho blízkých spolupracovníků.

Pracoval v hygieně potravin se zaměřením na drůbež. Bylo to v období jeho působení na ministerstvu potravinářského průmyslu. Později byl pověřen zřízením výzkumného pracoviště pro drůbež v Drůbežářských závodech v Libuši u Prahy, kde úspěšně rozvíjel výzkum antiparazitik. Toto pracoviště později převzala Zemědělská akademie věd. Od r. 1961 byl pověřen vybudovat Ústav veterinární osvěty v Pardubicích. V této velmi aktivní a prospěšné činnosti působil až do r. 1988, kdy odchází do důchodu. Byla to doba, kdy veterinární služba byla nucena řešit velmi zásadní problémy v ozdravování zvířat od závažných nákaz (brucelóza, tuberkulóza, salmonelózy aj.) a aktivně působit v zabraňování negativních vlivů nových technologií v chovech zvířat. V tomto směru ve včasné informovanosti sehrál tento Ústav veterinární osvěty nezastupitelnou úlohu.

Na Koldův anatomický ústav v Brně se MVDr. Vladimír Fidler rád vracel a s nadšením vzpomínal na časy zde prožité. Nám nezbývá, než nyní zavzpomínat na něj jako na vynikajícího člověka a přítele a vyslovit mu upřímný dík za to, co pro veterinární medicínu u nás, zvláště v oblasti osvěty v době boje s nakažlivými chorobami domácích zvířat udělal. Budiž čest jeho památce!

Prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc.