Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Na 3. středoevropský veterinární kongres se sjedou veterináři ze 12 zemí Evropy

Na 3. středoevropský veterinární kongres se sjedou veterináři ze 12 zemí Evropy

Blíží se událost roku – veterinární veletrh ANIMAL VETEX

Na 200 odborníků se zúčastní 3. středoevropského veterinárního kongresu, který bude stěžejní událostí veletrhu ANIMAL VETEX. Tato významná dvoudenní akce se uskuteční na brněnském výstavišti od 9. do 10. dubna a nabídne řadu odborných seminářů.

V letošním ročníku pořadatelé vyhradili nejvíce prostoru současné lékové a zdravotní politice v ČR a Evropské unii. Nebudou chybět přednášky o medikaci krmiv, výživě skotu s ohledem na zdraví zvířat, technologii jejich chovu se zaměřením na pohodu a jatečnou kondici, o kvalitě vajec, chovu drůbeže apod. Vše směřuje k tomu, aby člověk dostal na stůl kvalitní, nezávadné potraviny.

Slováci o salmonele

„Především druhý den kongresu pak bude věnován volnému pohybu veterinárních služeb a podmínkám pro možnosti zaměstnání veterinárních lékařů v České republice. Zatím jich u nás pracuje kolem tří procent,“ řekl vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání a informatiky MVDr. Mirko Treu. Nejpočetnější účast na kongresu, kterého se zúčastní zástupci komor a další specialisté asi ze 12 států, bude mít Komora veterinárních lékařů SR.

„Druhý den kongresu věnujeme semináři o salmonele. V Brně nám půjde o to, abychom se dohodli, že v této otázce musí nastat jednotný pohled na legislativu chovatelů zvířat i zpracovatelů masa. Zatím tomu tak není, jde o velmi složité záležitosti,“ řekl Elemír Žoldoš, člen prezidia slovenské komory.

Akce evropského významu

Veletržní kongres směřuje do úplně jiných dimenzí než ostatní veterinářské akce, nezabývá se totiž vlastním léčením zvířat a terapeutickými zákroky. V Brně se sejdou všichni odborníci, praktiky počínaje a autoritami z oboru konče, a to nejen z ČR, ale i z dalších zemí. Je to obrovská příležitost k diskusi o nadstavbě, akce je mimořádná, což dokumentuje počet přihlášených. Očekává se účast zástupců komor, firem, ale i lokálních lékařů z terénu, pracovníků státní správy a představitelů zemědělských podniků. Prezentaci na kongresu přislíbil prezident Federace veterinárních lékařů Evropy Walter Winding a představitel nizozemské veterinární asociace Henk Waarkamp. Nebudou chybět tradičně sousedé z Polska, Rakouska, Německa, odborníci z Litvy a Lotyšska, a dalších států. Přijedou též veterináři z nových zemí EU, z Bulharska a Rumunska. 3. středoevropský veterinární kongres získal dokonce podporu z fondu Evropské unie z programu TAIEX, který si klade za cíl podporovat evropskou legislativu v oblasti veterinářství v nových zemích unie.

Spojte kongres s návštěvou veletrhu ANIMAL VETEX

Veterinární kongres je součástí agrárních veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a skýtá tak účastníkům jedinečnou možnost skloubení odborných přednášek s prohlídkou expozic a dalšího doprovodného programu. Veterinární odborníci si jistě nenechají ujít návštěvu pavilonů A2 a G2, kde se prezentují výrobci a prodejci farmaceutických přípravků, veterinárních přístrojů a zařízení,

laboratorní techniky, přístrojů a pomůcek pro zoohygienu a sanitaci. Nebudou chybět dodavatelé krmiv a doplňků výživy pro zvířata.

Neodmyslitelnou součástí komplexu agrárních veletrhů je tradiční a divácky velmi oblíbená výstava hospodářských zvířat, na níž přední chovatelé z ČR představí dojnice a jalovice českého strakatého plemene, holštýnského plemene, součástí bude též kolekce masných plemen. Návštěvníci uvidí také prasata, ovce a kozy. Stejně jako v minulých letech zajistí organizaci výstavy, která čítá na 200 kusů plemenných zvířat, firma Genoservis, a. s.

Více informací o 3. středoevropském veterinárním kongresu a možnost registrace najdete na www.cevc.cz

Partneři 3. středoevropského kongresu:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Státní veterinární správa ČR

Komora veterinárních lékařů ČR

Komora veterinárnych lekárov SR

Česká asociace veterinárních farmaceutických společností

Evropská komise, TAIEX