Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Na ceně se dohodneme

Na ceně se dohodneme

Z jednání OS KVL ČR Třebíč

Státní zakázka, týkající se programu ozdravování od IBR, se dočká několika novinek. Informoval o tom inspektor KVS Dr. V. Franta začátkem ledna na jednání v Jindřichově Hradci.

Lékaři v této souvislosti diskutovali o neadekvátních cenách za veterinární úkony při ozdravování stád skotu od IBR. Přitom poukazovali na velkou rozdílnost v obtížnosti úkonů diametrálně se lišících u různých případů a tím tedy na nevhodnost vyjádření jednou cenou, jak je často prezentováno některými pracovníky SVS – bez předchozí konzultace se zástupci KVL. Cena bude tedy výsledkem dohody mezi praktickým veterinárním lékařem a chovatelem, který na základě Potvrzení o prováděných zdravotních zkouškách obdrží stanovenou dotaci od SVS.

Časopis Komory “ ZVĚROKRUH” by dle převažujícího mínění kolegů mohl vycházet i jen jako dvouměsíčník, přinese-li to podstatnou úsporu ve výdajích. Kolegům se představila Dr. Andrea Nováková, která nově nastoupila do funkce krajské epizootoložky.

MVDr. Lubomír Borkovec