Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Na počátku bylo slovo aneb Kauza písecké kočky

  Pro praxi

Euro PR

… díky Bohu či bohům se svět relativně civilizoval. Znehybnění kočky při kastraci strčením do holínky či jezdecké čižmy už naštěstí nikdo nepraktikuje

 

Přesněji řečeno, chybějící slovo. Slovo ÚŘAD, které redaktor serveru NOVINKY.CZ vypustil z tiskové zprávy, poskytnuté tiskovým mluvčím MÚ Písek. Otištěná informace, že „kastrace jedné kočky vyjde asi na 200 korun“ nemohla nezpůsobit údiv i rozhořčení veterinární veřejnosti i revizní komise KVL. Ta konstatovala, že „že pokud má kastrace koček proběhnout lege artis, tedy s relevantním předoperačním vyšetřením zvířete, adekvátní celkovou anestezií, za aseptických kautel, s nasazením příslušné medikace a s nezbytnou hospitalizací a sledováním zvířete v perioperačním období, nelze s ohledem na ověřitelné ceny spotřebního materiálu, léčiv, krmiv a dalšího nutného vybavení dosáhnout ceny 200 Kč za jednu kočku, jak je v článku uvedeno“. Upozornila zároveň, že „pokud má být kastrace kočky provedena tak, aby celková cena zákroku byla přibližně 200 Kč, vzniká důvodné podezření na nedostatečně vyšetřeodborně provedený výkon, který může být hodnocen i jako týrání zvířat“.

Když jsem byl prezidentem a mediální komisí požádán, abych zjistil skutečný stav věci, upozornil jsem, že po mých dlouholetých zkušenostech s médii předpokládám, že „všechno bude jinak“.

Pan Lojík z odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku mě ujistil, že zmíněných 200 Kč je pouze příspěvkem MÚ na tuto akci, kterou vymyslel nějaký „Spolek píseckých kočkodam“ a bude realizován doktorkou MVDr. Z. Město Písek bylo pochopitelně zavaleno i dotazy z jiných měst a obcí, jak se jim podařilo této „dumpingové“ ceny dosáhnout.

zmíněných 200 Kč je pouze příspěvkem MÚ na tuto akci

Na počátku tedy bylo slovo a na konci „tsunami“ dotazů a rozhořčených reakcí. Vzhledem k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by byl jistě zvědav, jaká je podle KVL „správná“ cena za kastraci stáda potulných koček, provedenou veterinárním lékařem, byl náš prostor pro případné protesty nebo, nedej bože, medializaci této kauzy výrazně omezen. Žádná profesní organizace kantilénních zpěváků totiž nemůže Karlu Gottovi zakázat, aby zpíval třeba i zadarmo a jeho fanklubu, aby se na vystoupení fi nančně podílel. Plně důvěřuji v odbornou způsobilost doktorky Z. A proto i já, laik a majitel dvou koček, pokládám za nemožné, aby při této akci došlo k trápení zvířat. A povolávat pracovníka SVS, aby kontroloval práci soukromého veterinárního lékaře, za nevhodné. Původní „tsunami“ se, bohudíky, změnila v pouhou bouři ve sklenici vody a konstatování, že stejně jako diamanty, je i blbost médií věčná. Nebýt hlouposti jednoho redaktora, po píseckých kočkách by „neštekl pes“a nebyl by ani tento fejetón, který měl tuto „pseudokauzu“ s úsměvem smést s e s tolu. Ostatně akce proběhla, zazvonil zvonec a pohádky je konec.

 
Zdenek Stehno