Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nadchází století žen – v Komoře veterinárních lékařů

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

MVDr. Jan Bernardy

Demografická studie podle počtu členů KVL ČR v roce 2009

 

Z nejnovější studie, provedené ve spolupráci s matrikou KVL ČR a vyhodnocené s pomocí prof. Šucmana z VFU, vyplývá genderová výměna v posledních dvaceti letech, přičemž Komora ani nestárne, ani nemládne. Průměrný věk členské základny v roce 1992 byl 43,5 roku a nyní je 45,5 roku, nicméně na jednu ženu – veterinární lékařku, připadá nyní 1,76 veterinárního lékaře, před třemi lety to bylo ještě 2,15.

Ke změně v poměru muži/ ženy došlo v západních zemích EU a v USA o dekádu dříve a postupně – úměrně zvyšování hrubého domácího produktu – se projevuje i v dalších zemích střední a východní Evropy a světa. Je to výměna mužů za ženský živel; mužů, kteří se ve „svém“ oboru dříve cítili neohrozitelní. S nastupující proměnou klientely z hospodářských zvířat, kde platí pravidla veterinární etiky ovlivněná především hospodářskými důvody, došlo k nárůstu společenských zvířat – klientely s odlišnou etikou, kde veterinární medicína pracuje více s pojmy z oblasti citu a empatie, jako je kvalita života a citová hodnota zvířete bez ohledu na cenu zákroku.

Studie navozuje prvotní dojem, že ženy vytlačují muže

Těmto potřebám veřejnosti se musí starší kolegové přizpůsobit, aby vyhověli jednoznačné společenské poptávce, stejně jako mladí veterinární lékaři a lékařky musí respektovat tvrdá ekonomická pravidla moderních velkochovů, které se bez veterinární péče sice neobejdou, ale ve snaze ušetřit se chovatelé uchylují ke svépomoci a obcházení pravidel medicíny, o etice nemluvě. Přesto i zde se postupně dostává prostoru pro jiná než ekonomická pravidla a etický pojem welfare se stává součástí veterinární profese.

 

Věk
Muži
Ženy
Celkem
25–30
93
308
401
30–35
141
310
451
35–40
202
151
353
40–45
222
100
322
45–50
234
88
322
50–55
294
62
356
55–60
299
36
335
60–65
178
16
194
65–70
155
11
166
70–75
36
0
36
<75
53
0
53

Feminizace postupuje především ve větších městech a u malých zvířat, kde dochází k omlazování, zatímco hospodářská zvířata a smíšené praxe jsou spíše mužskou doménou na menších městech a veterinární populace zde stárne.

… Kdysi “jen “ něžné pohlaví, manželky a matky vyměnily vařečky za skalpely a vědomosti o rodině a domácnosti obohatily o vědění z oboru veterinární medicíny

 

Studie navozuje prvotní dojem, že ženy vytlačují muže z lukrativnějších míst v lépe prosperujících praxích, specializovaných na malá zvířata ve větších městech, zatímco mužům zůstávají převážně smíšené praxe v menších městech, jejichž menší výnosnost je dána mj. využitím prostor a techniky převážně v odpolední části dne.

S určitou znalostí oboru však můžeme konstatovat, že vlastníky těchto městských praxí jsou v převážné většině muži, jakožto převažující element na počátku devadesátých let, kteří stáli u zrodu soukromé veterinární péče. Budoucnost oboru je ale jasná. Veterinární lékař do 35 let bude zcela přesvědčivě zpravidla žena v prosperující malé praxi, zatímco mezi padesátkou a smrtí jde v drtivé většině o muže vydělávajícího na svůj chléb v pracné, avšak radostné atmosféře menšího města a smíšené praxe.

Jako zdroj dat z r. 1992 byla použita zpráva prof. Věžníka, prvního prezidenta KVL ČR. Výpočet je zatížený jistou chybou, neboť z roku 1992 není k dispozici podrobnější evidence, než dělení na celá desetiletí, nicméně oba soubory byly zpracovány stejnou metodikou pomocí váženého průměru. Další údaje pochází z elektronické evidence matriky KVL ČR.