Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak nám v Plzni šustí perikardy

  Časopis Zvěrokruh 3/2018
     Z činnosti komory


Leoš Grejcar

Na západní frontě stále klid a veterinářská pohoda


... plzeňské auditorium

 

Na našem posledním předvánočním setkání zazněl z řad našich členů požadavek uskutečnit další setkání po Novém roce. Jeden z možných termínů, který se nám naskytl, byl lednový čtvrtek tohoto roku. V únoru se uskuteční v Plzni velký putovní cirkus a jarní prázdniny a v březnu firmy finišují přípravami na velkou veterinární celorepublikovou výstavu Vetfiar. Proto jsem připravoval naše setkání s obavou slabého zájem z řad našich členů. Ale počet účastníků mě příjemně překvapil a uklidnil. Sešlo se nás celkem 27 členů a osm vážených hostů.


naše další setkání se bude konat 21. června na plzeňské farmě Černá ovce

... Zprava doleva MVDr. Kouba Václav, MVDr. Ladislav Bejček, MVDr. Pavel Mužík, MVDr. Karel Bohm, MVDr. Jan Jiška

 

... Zprava MVDr. Jan Gargel, Martin Gargel, MVDr. Ivo Moroškovskij, MVDr. Radek Herynk


Po slavnostním přivítání nás slavná dvojka B + B (Mar-kéta Bosáková a Ing. Jakub Beneš), oba veterinární konzultanti firmy Royal Canin, seznamili s novinkami veterinárních diet na našem i světovém trhu. Zlatým bodem našeho setkání byla prezentace našeho plzeňského kolegy MVDr. Pavla Mužíka ze známé referenční veterinární kliniky Vedilab. Jeho perfektně připravená přednáška na téma: Praktické přístupy při onemocnění perikardu a srdeční tumory pozvedla naši informovanost o další krůček k precizní diagnostice srdečních onemocnění psů. Pavel na pěti případech z jejich kliniky prezentoval vysokou fundovanost pracoviště, na kterém působí již několik let a patří mezi opory týmu této známé veterinární kliniky.


.... u nás nemají koule jen muži

 

... MVDr. Pavel Mužík


Po Pavlově excelentí přednášce jsem stručně seznámil naše členy s ekonomickou situací našeho sdružení a dalším bodem byly aktuální diskutované problémy našich pracovišť. Již jsme opustili evergreeny naší plzeňské kotliny, jako je čipování, evidence pasů a hlášení počtu pohryzaných majitelů a mazličů psů. V tomto roce se vynořil další neuralgický problém naší bohulibé činnosti a tím je hlášení produkce odpadů. V tomto směru musím velice kvitovat počin představenstva a excelentní právnické zpracování problematiky produkce odpadů, která se objevila na stránkách našeho veterinárního ábíčka – Zvěrokruhu. Diskuse na toto téma byla velice přínosná a inspirující. Snad se nám na příští jednání podaří sehnat odborníka v tomto oboru, který nám vyjasní, jaký formulář a jaké hlášení v jaké frekvenci zasílat na dozorující úřad a uspokojit všechny dotčené orgány.


... Slavná dvojice B + B (Markéta Bosáková a Ing. Jakub Beneš) veterinární konzultanti firmy Royal

 


Nová sličná odborná veterinární konzultantka firmy MSD Mgr. Barbora Bláhová nás ve svém krátkém vystoupení seznámila s letošní novinkou Bravecto spot-on pro psy. Důvodem uvedení na trh je chybějící spolehlivý spot-on ve veterinárních praxích, určený zákazníkům, pro které není tableta preferovanou formou. Byly nám doporučeny odborné publikace o možností terapie ušního a sarkoptového svrabu a demodexu.


... Taktiku hry je třeba pro diskutovat a zavlažit místní specialitou

 

... Nejmladší účastník Tobiáš Pokorný aneb – veni, vidi, ...


Krátce jsem ve svém následujícím vystoupení nastínil problematiku, kterou bych se rád zabýval na našich jednáních, a tou je cenotvorba ve veterinárních ordinacích. Současná doba ekonomického blahobytu je tomu nakloněna a čím dál více si osobně uvědomuji mezery v tomto segmentu svého podnikání. Proto jsme se po přínosném monologu kolegy Radka Protivy dohodli na projednání této problematiky na našich dalších jednáních.

Program našeho setkání se protáhl do pozdních nočních hodin, které jsme si opět zpříjemnili turnajem bowlingových skupin. Naše setkání jsem opouštěl příjemně unaven a s hlavou plnou nápadů a podnětů pro naše další setkání. To se bude konat ve čtvrtek 21. června jako slavnost letního slunovratu na plzeňské farmě Černá ovce, kam si vás dovolujeme srdečně pozvati.

Závěrem bych rád poděkoval firmám MSD Animal Health a Royal Canin za finanční podporu našeho jednání.

MVDr. Leoš Grejcar –
veterinární
Václav Matěj Kramerius

Komora veterinárních lékařů České republiky