Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 – Metody identifikace koňovitých

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7, 120 56 PRAHA 2, Tel.: +420 227 010 130 Fax.: +420 227 010 191


Naše č. j.: : 2010 / 1623 / SVS Vyřizuje : Střechová Veronika MVDr.
 
Komora veterinárních lékařů České
republiky
MVDr. Ondřej Rychlík
President
Palackého 1-3
612 42 Brno

V Praze dne: 119. 04. 2010

Vážený pane prezidente,

dovolujeme si Vás informovat o nařízení Komise (ES) č. 504/2008, kterým se provádějí směrnice Rady č. 90/426/EHS a č. 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých.

Podle tohoto nařízení jsou soukromí veterinární lékaři povinni zaznamenávat do Průkazu koně (oddílu IX) informace o léčbě některými veterinárními přípravky, na jejichž základě se koňovitý dále prohlašuje za koňovitého, který není/je určený na porážku k lidské spotřebě (článek 20).

V příloze naleznete nařízení Komise (ES) č. 504/2008 a také nařízení Komise (ES) č. 1950/2006, které stanovuje seznam základních látek, které lze použít k léčbě koňovitých pouze za podmínek, že je uplatněna nejméně 6 měsíční ochranná lhůta a tato aplikace je zaznamenána v Průkazu koně.

Žádáme Vás o zvýšení povědomí o této povinnosti v řadách členů Komory.

S pozdravem

 
Doc. MVDr. Milan Malena, PhD., v.r.
ústřední ředitel SVS ČR

Přílohy:

1. 1. NK 504_2008.pdf

2. 2. NK 1950_2006.pdf

Za správnost vyhotovení: Blanka Vonková

1. NK 504_2008.pdf

2. NK 1950_2006.pdf