Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Národní program ozdravování 2006

Národní program ozdravování 2006

Ministr zemědělství schválil v závěru roku 2005 “Metodiku kontroly zdraví zvířat a nabízené vakcinace na rok 2006”, která stanovuje povinné preventivní a diagnostické úkony prováděné a hrazené ze strany státu i ze strany chovatelů. Vedle standardních opatření, jako je např. vakcinace a vyšetření na vzteklinu, brucelózu, BSE, mor prasat, salmonelózu drůbeže, aviární influenzu, apod., je do této Metodiky zapracován také Národní program ozdravování od IBR.

Od 1. ledna 2006 tak je chovatelům skotu uložena povinnost zajistit povinné preventivní a diagnostické úkony vyplývající z tohoto programu. Povinnost se týká všech chovatelů, kteří nemají hospodářství prostá IBR. Konkrétně to znamená provést ve spolupráci s veterinárním lékařem vstupní vyšetření zvířat, stanovení a zpracování ozdravovacího plánu, dále proškolení pracovníků, vymezení kontaktu ozdravovaných zvířat s ostatními kusy, evidenci úkonu, vymezení pravidel pro svody, apod.

Cílem programu je dosáhnout vymýcení IBR z celého území ER. Ozdravení stád znamená snížení ekonomických ztrát, udržení konkurenceschopnosti při obchodu se skotem.

Plné znění Metodiky je na webových stránkách Státní veterinární správy české republiky (www.svscr.cz) pod odkazem “Zdraví zvířat”.

Zpráva Ministerstva zemědělství