Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Návrat českých veterinářů z Keni

  PRO PRAXI

Tisková zpráva

Čeští veterináři se vrátili z Keni, kde očkovali stovky zvířat proti vzteklině. Nyní se připravují na Světový den vztekliny

… častou obětí pokousání zvířaty jsou děti předškolního věku, na ty (a nejen na ně) je zaměřen program plné úhrady postexpoziční terapie (PET), na který přispívá český nadační fond Asante Kenya Lejly Abbasové

 

Brno, 23. září – Čeští veterináři mají za sebou měsíc náročné práce v Keni. V odlehlých končinách africké země naočkovali během několika týdnů stovky psů, koček, oslů a velbloudů proti vzteklině. Projekt s názvem Mt. Kulal Rabies Control běží už od roku 2006 s cílem prevence smrtelných případů vztekliny u tamních domorodých obyvatel, a to právě prostřednictvím preventivní vakcinace psů a dalších zvířat. Odborným garantem celého projektu je Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a od letošního roku je realizován a fi nancován nedávno vzniklou nevládní organizací Veterináři bez hranic ČR/Vétérinaires sans frontieres Tchequie, o. p. s.

Čtyřčlenný tým veterinárních specialistů se z Keni vrátil zrovna v měsíci, kdy se v 50 zemích světa uskuteční happeningy a doprovodné akce v rámci Světového dne vztekliny, který připadá na 28. září 2010. Tato kampaň má za cíl globálně podpořit očkování zvířat proti vzteklině jako cestu prevence lidských úmrtí. Kromě práce českého týmu v Keni je letos symbolickým příspěvkem ke Světovému dni vztekliny očkování psů brněnských bezdomovců, které Veterináři bez hranic ČR organizují v úterý 28. září ve spolupráci s Magistrátem města Brna a brněnskými veterináři.

„Na území ČR nebyla vzteklina v posledních letech diagnostikována a území je tak považováno za vztekliny prosté. Je to výsledek především zákonem nařízené injekční vakcinace psů a dlouhodobě probíhající orální vakcinace lišek,“ říká doc. MVDr. David Modrý Ph.D., koordinátor projektu.

„Úspěchy vakcinace zvířat v Evropě stály v pozadí myšlenky vyzkoušet její proveditelnost v odlehlých pasteveckých komunitách v severní Keni. Tak vznikl projekt Mt. Kulal Rabies Control, pro který se, nyní už v rámci organizace Veterináři bez hranic, snažíme získávat fi nanční prostředky od soukromých dárců. V rámci akce Světový den vztekliny tak chápeme naší činnost jako drobný, ale rozhodně ne nevýznamný příspěvek ČR k celosvětové snaze o omezení lidských úmrtí v důsledku tohoto infekčního onemocnění,“ uzavírá David Modrý.

Vzteklina je virové infekční onemocnění postihující nervový systém zvířat a člověka. Nejčastější cestou infekce bývá pokousání vzteklým zvířetem, při němž je virus vylučován především ve slinách. Pokud není bezprostředně po pokousání zahájena léčba, onemocnění je vždy smrtelné. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti, které jsou obvykle v nejužším kontaktu se psy – podle statistik umírá ve světě díky vzteklině každých deset minut jedno dítě.

Proto je také „keňský projekt“ zaměřen hlavně na vakcinaci psů, kteří jsou hlavním rezervoárem infekce pro pastevce domorodých kmenů Samburu, Turkana, Rendille, Gabra a Elmolo, kteří v oblasti žijí. Během srpna a září 2010 naočkoval český tým stovky zvířat v devíti osadách.

 

Projekt probíhá v nedostupných oblastech, kam se díky fi nančním, bezpečnostním a logistickým problémům veterináři tamní veterinární správy takřka nevydávají.

… Kromě psů, oslů a koček jsou vakcinováni i velbloudi

 

Kromě vakcinace samotné je součástí projektu fi nanční pomoc obětem pokousání zvířaty, a to formou úhrady postexpoziční vakcinace, která při ceně 100 USD na pacienta je pro místní obyvatele zcela nedostupná. Tato část projektu probíhá ve spolupráci s projektem MEDELA Lejly Abbasové. Od roku 2006, kdy byl český tým v Keni poprvé, byl ve vakcinované oblasti zaznamenán pouze jediný smrtelný případ vztekliny.

Zážitky, zkušenosti a fotografi e k projektu českého týmu veterinářů naleznete na ofi ciálních stránkách nevládní organizace Veterináři bez hranic ČR www.vsf-cz.eu.

Pro více informací kontaktujte:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Lucie Stejskalová, tisková mluvčí
tel.: +420 541 562 010,
mobil: +420 724 321 352,
e-mail: stejskaloval@vfu.cz
www.vfu.cz

… Také místní skot projde veterinární prohlídkou českého týmu

 

… Zvířata na místa očkování často přivádí děti. Ty jsou také častou obětí pokousání

… vakcinaci každého zvířete si veterináři zaznamenávají