Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh na řešení problematiky nálezů želvy nádherné v české přírodě

  Informace – zprávy – výzvy

Jan Šimr

Miláček rodiny, takřka na celý život

… i když se v tomto případě asi o Trachemis scripta nejedná, nádherné jsou přesto

 

Želva nádherná (Trachemis scripta) je jednou z nejčastěji chovaných vodních želv v naší republice. Jedná se o živočicha, který neinformovaného chovatele často překvapí rychlým růstem, ve věku pěti let mívá hmotnost již kolem 1 kg a v plné dospělosti může dosáhnout až 2,5 kg. Vezmeme-li do úvahy jejich relativní dlouhověkost, mohou se dožít až 40 let, a skutečnost, že se jedná o poměrně agresivního predátora, se kterým mnoho jiných živočichů v akváriu, či teráriu nevydrží, stává se poměrně často, že nezodpovědní chovatelé vypouštějí tato zvířata do volné přírody, kde želvy způsobují značné škody na původní fauně.

Jedná se tedy o nepůvodní druh zvířete, který však, na rozdíl např. od norka amerického, nelze považovat za druh invazivní, protože se v našich klimatických podmínkách nedokáže rozmnožovat. Mláďata želv se buď nestačí vylíhnout, nebo nepřežijí zimu. Na množení želv bylo dosud zaznamenáno pouze výjimečně, nicméně tento stav, vzhledem ke stále teplejšímu průběhu zimních měsíců, nemusí být trvalý.

nezodpovědní chovatelé vypouštějí tato zvířata do volné přírody

Domníváme se tedy, že každý jedinec tohoto druhu, nalezený v přírodě, by měl být považován za zvíře opuštěné, respektive toulavé a měl by být přijat do útulku pro nalezená zvířata, podobně jako pes, kočka, nebo papoušek.

Nalezené želvy nádherné rozhodně nepatří do záchranných stanic pro hendikepovaná zvířata, které mají prvořadý úkol starat se o nemocná, nebo zraněná zvířata našich původních druhů a pokud je to možné, zajišťovat jejich návrat do přírody, což u želv rozhodně není žádoucí. Navíc záchranné stanice nemají na rozdíl od útulků možnost nabízet zvířata k osvojení, vyhledávat jim nové chovatele, inzerovat na internetu, respektive to není náplní jejich činnosti.

Závěrem apelujeme na zodpovědnost chovatelů, aby nevypouštěli želvy nádherné, nebo jiné, nepůvodní druhy, do volné přírody. Narušují tím hrubým způsobem rovnováhu mezi původními živočišnými druhy a mohou, prostřednictvím želv, napáchat značné škody.

 
Jan Šimr ÚKOZ
jan.simr@tiscali.cz