Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh na změnu řádu KVL ČR

XXI. Sněm KVL ČR

Podáváme návrh na změnu Řádu KVL ČR, konkrétně Řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti pro projednání a schválení na XXI. Sněmu KVL ČR ve Frymburku.

1. Navrhujeme změnit v odstavci 3 písmeno d), a nahradit jeho dosavadní znění novým zněním, a to:

d) kteří byli podrobeni praktické výuce trvající minimálně 6 měsíců v pregraduálním období a 30 měsíců v postgraduálním období za podmínek, že žadatel o osvědčení absolvoval postgraduální praktickou výuku v průběhu posledních 5 let před podáním žádosti o Osvědčení, výuka se uskutečnila v minimálním rozsahu 30 hodin týdně a tato praxe byla vykonána pouze u veterinárního lékaře, který je držitelem Osvědčení pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti po dobu nejméně 5 let, a po tuto dobu vykonával veterinární léčebnou a preventivní činnost v hlavním pracovním poměru jako osoba samostatně výdělečně činná nebo právnická osoba. Uchazeč o udělení osvědčení může za srovnatelných podmínek tuto praxi vykonat i v zahraničí.

2. Navrhujeme do odstavce 4, písmena a) doplnit:

– potvrzení o absolvování postgraduální výuky v souladu s odstavcem 3, písmeno d) tohoto Řádu.

9. března 2012

Navrhovatelé (v abecedním pořadí):

MVDr. Jan Bicek (Písek)
MVDr. Martin Grym (Brno)
MVDr. Veronika Grymová (Brno)
MVDr. Jaroslav Kučera (Brno)
MVDr. Václav Malý (Rousínov u Vyškova)
MVDr. Jindřich Nešpor (Brno)
MVDr. Jan Nytra (Ostrava)
MVDr. Aleš Renát (Jedlová)
MVDr. Viktorie Sieberová (Brno)
MVDr. Evžen Skula (Brno)
MVDr. Petr Staňa (Ostrava)
MVDr. Marie Vranková (Skalice)