Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh na změnu řádu KVL ČR

XXI. Sněm KVL ČR

Podáváme návrh na změnu Řádu KVL ČR, konkrétně Profesního řádu, pro projednání a schválení na XXL Sněmu KVL ČR ve Frymburku.

Navrhujeme doplnit v paragrafu 2 odstavci 2 větu:

Na veterinární lékaře, kteří vykonávají minimální postgraduální praktickou výuku jako činnost závislou, se povinnost být držitelem vlastního osvědčení nevztahuje. Praktikant je oprávněn vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost pouze pod dohledem držitele osvědčení.

Zdůvodnění návrhu:

V případě odhlasování změny v Řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti v odstavci 3 písmenu d) na XXL Sněmu KVL ČR ve Frymburku by mohlo dojít k výkladové kolizi mezi návrhem výše uvedené změny a odstavcem 2 paragrafu 2 Profesního řádu.

Důležité!

Prezentace tohoto návrhu by v jednacím programu měla být umístěna časově až po hlasování k návrhu změn v Řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti v odstavci 3 písmenu d), protože smysluplnost podaného návrhu přímo souvisí s přijetím změn výše uvedených.

14. března 2012

Navrhovatelé (v abecedním pořadí):

MVDr. Jakub Kaděra
MVDr. Jaroslav Kučera
MVDr. Viktorie Sieberová
MVDr. Petr Staňa